Bunt krakowskich sędziów wobec Ziobry. "Sądy pracują dobrze mimo zaniechań ministra"

Niepowoływanie sędziów na wakujące stanowiska, arbitralne decyzje kadrowe i promowanie niekonstytucyjnych zmian w sądach - to tylko niektóre z zarzutów pod adresem ministra sprawiedliwości, jakie znalazły się w uchwale Zgromadzenia Sędziów Apelacji Krakowskiej.

W poniedziałek uczestnicy Zgromadzenia Sędziów Apelacji Krakowskiej stwierdzili w uchwale, że sądy Apelacji Krakowskiej pracują dobrze, "pomimo działań i zaniechań ministra sprawiedliwości oraz władzy ustawodawczej, negatywnie wpływających na funkcjonowanie sądów".

Sędziowie zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że ten nie ogłasza obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich, efektem czego jest doprowadzenie do istotnych, obejmujących ponad 500 etatów sędziowskich, braków kadrowych w sądach. A to z kolei powoduje znaczne zwiększenie obciążenia sędziów orzekających oraz wydłużenie czasu postępowań sądowych. 

Wśród negatywnych działań Ziobry, sędziowie wymienili także podejmowanie przez ministra dowolnych i arbitralnych decyzji o odmowie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny oraz brak działań dla zapewnienia dostatecznej liczby referendarzy, asystentów sędziego i urzędników sądowych - czytamy na stronie kancelaria.lex.pl.

Zmiany sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym 

Dobrej pracy sądów nie sprzyja też - zdaniem autorów uchwały - wprowadzanie zmian ustawodawczych w zakresie funkcjonowania sądów, sprzecznych z podstawowymi zasadami porządku konstytucyjnego, wprowadzanie zmian ustawodawczych dezorganizujących pracę sądów, w tym m.in. dotyczących tzw. losowego przydziału spraw oraz wprowadzanie częstych zmian w zakresie przepisów regulujących wewnętrzną organizację sądów.

Zwalnianie osób na podstawie dowolnych przesłanek 

Podobny wpływ ma ich zdaniem także odwoływanie ze stanowisk funkcyjnych, przed upływem ich kadencji i na podstawie dowolnych przesłanek, osób kompetentnych i nie powoływanie w ich miejsce następców bądź powoływanie osób bez wystarczających umiejętności merytorycznych, za to przy zastosowaniu kryterium powiązania z urzędnikami ministerialnymi – skutkiem czego jest zachwianie ciągłości w funkcjonowaniu sądów, obniżenie jakości czynności administracyjnych mających zapewnić prawidłowe działanie sądów oraz zachwianie równowagi pomiędzy władzą sądowniczą a wykonawczą.

Sędziowie skrytykowali również formułowanie w przestrzeni publicznej nieprawdziwych i kierowanych złymi intencjami wypowiedzi dyskredytujących sędziów, "czego skutkiem jest nie tylko obniżenie autorytetu władzy sądowniczej, lecz także zaufania do Państwa". 

Więcej o podjętych uchwałach Zgromadzenia Sędziów Apelacji Krakowskiej można przeczytać na stronie kancelaria.lex.pl. 

Adam Bodnar o poprawkach w ustawach sądowniczych: Nie wiem, co zrobi Bruksela. To tylko polityka

Więcej o: