Wybory samorządowe. Frekwencja w latach 1990-2014

Frekwencja jest w przypadku wyborów samorządowych niezwykle ważna. Część obywateli niechętnie idzie do urn, dlatego prowadzone są profrekwencyjne kampanie. Eksperci zauważyli, że na przestrzeni ostatnich lat frekwencja nieco się poprawiła. Jak się zmieniała?

Każdego roku frekwencja wyborcza budzi zainteresowanie. W ostatnich latach na wybory nie wybierała się nawet ponad połowa społeczeństwa.

Czemu duża część obywateli nie chodzi na wybory? Można wymienić tutaj:

  • niezdecydowanie - brak preferencji dotyczących jednej, konkretnej partii/komitetu wyborczego,
  • brak zainteresowania polityką i lokalnymi sprawami lub wręcz niechęć do polityki.

Pierwsze wolne wybory do rad gmin 1990. Frekwencja

W 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego po jego przywróceniu. Wybory te zarządzone zostały przez Prezesa Rady ministrów. Stanowisko to piastował wówczas Tadeusz Mazowiecki. W wyborach tych obywatele wybierali składy rad gmin w liczbie 2383. Frekwencja wynosiła wówczas 42,27%. Najwięcej głosów otrzymała Solidarność (53,1%), natomiast najmniej głosów uzyskała Konfederacja Polski Niepodległej (1%).

Wybory samorządowe 2018 - kiedy? Termin >>>

Wybory samorządowe - frekwencja 1994 

Drugie wybory odbyły się 14 czerwca 1994. Wybierano wówczas 2468 rad gmin. Frekwencja była wtedy bardzo niska, gdyż wynosiła zaledwie 33,78%

Wybory samorządowe - frekwencja 1998

Te wybory przeprowadzone zostały w dniu 11 października 1998 roku. Frekwencja była wówczas nieco wyższa i wynosiła 45,35%. Co ciekawe, oddano ponad 9% głosów nieważnych, co może świadczyć o niewiedzy obywateli w kwestiach związanych z głosowaniem. 

Wybory samorządowe 2018 - jak głosować? >>>

Wybory samorządowe - frekwencja 2002

W 2002 roku wybory odbyły się 27 października (była to I tura) oraz 10 listopada (II tura). Frekwencja była wówczas niższa niż cztery lata wcześniej, jednak była to nieznaczna różnica. Na wyborach samorządowych stawiło się 44,23% uprawnionych do głosowania.

Wybory regulowane były przez ustawę z dnia 16 lipca 1998 roku. Ustawa ta dotyczyła ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów oraz sejmików w województwach. Wybory burmistrzów, wójtów oraz prezydentów miast regulowane były natomiast poprzez ustawę z 2002 roku o wyborze tychże osób do pełnienia urzędów w państwie. 

Wybory samorządowe - frekwencja 2006

I tura odbyła się 12 listopada 2006 roku, natomiast II tura 26 listopada 2006 roku. Frekwencja w pierwszej turze wynosiła 45,99%, natomiast w turze II była już znacznie niższa, gdyż wynosiła 39,69%. 

Wybory samorządowe - frekwencja 2010

Pierwsza tura, która odbyła się 21 listopada 2010 roku i brało w niej udział 47,32% uprawnionych do głosowania, natomiast w II turze, która odbyła się 5 grudnia 2010 roku, już tylko 35,31%. Warto zauważyć, że frekwencja na wyborach pomiędzy tymi turami spadła aż o 12 punktów procentowych. 

Wybory samorządowe - frekwencja 2014

Wybory te odbyły się 16 listopada 2014 i przeprowadzone były po raz pierwszy według przepisów Kodeksu Wyborczego z roku 2011.

  • Frekwencja w I turze wynosiła 47,40%. 
  • Frekwencja w II turze wynosiła 39,97%. 
Więcej o: