Ta decyzja Dudy nie spodoba się tylko myśliwym. Prawo łowieckie podpisane

Prezydent podpisał nowelizację prawa łowieckiego. Nowe przepisy przewidują, że w polowaniach nie będą mogły brać udziału osoby poniżej 18 roku życia. Myśliwi będą musieli przechodzić okresowe badania lekarskie.

Nowe prawo umożliwia właścicielowi wyłączenie swojej nieruchomości z obwodów łowieckich na podstawie oświadczenia składanego u starosty - bez podania przyczyny.
Ważną zmianą jest zwiększenie ze 100 do 150 metrów odległości obszaru polowań od zabudowań mieszkalnych. Nowela reguluje także możliwości odstrzału w parkach narodowych. Polowanie tego rodzaju będzie możliwe jedynie za zgodą dyrektora parku lub regionalnego dyrektora środowiska.

Nowa ustawa daje ministrowi możliwość zatwierdzania statutu Polskiego Związku Łowieckiego, powoływania zarządu związku oraz Łowczego Krajowego spośród trójki kandydatów rekomendowanych przez myśliwych.

W organach Związku nie będą mogły zasiadać osoby z przeszłością związaną z organami bezpieczeństwa w okresie PRL.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał pięć ustaw. Oprócz Prawa łowieckiego także ustawy: o zmianie ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

ZOBACZ TEŻ: Prawo łowieckie przegłosowane. Myśliwi nic nie wskórali i czują się oszukani

"Przypominał dzika". Myśliwi, którzy postrzelili człowieka zazwyczaj tłumaczą się tak samo

Więcej o: