PiS nowelizuje ustawę o KRS. Posiedzenie Rady zwoła "czołowa twarz zamachu na sądownictwo"

PiS złożył u marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nim pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwoływałby prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Z nowelizacji wynika, że w związku ze zwolnieniem stanowiska Przewodniczącego KRS, pierwsze posiedzenie Rady zwoła Prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli Julia Przyłębska. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, która poinformowała o wniesieniu nowelizacji, nazwała prezes TK "czołową twarzą zamachu na sądownictwo".

Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, obradom Rady będzie przewodniczył członek wskazany przez Przyłębską.

Obecnie po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie zwołuje I sędzia Sądu Najwyższego, i on też przewodniczy obradom. Funkcję tę sprawuje prof. Małgorzata Gerdorf.

"Będę grabarzem tej instytucji"

Gersdorf od drugiej połowy stycznia była też przewodniczącą KRS. Weszła na miejsce sędziego Dariusza Zawistowskiego, który zrezygnował w proteście przeciwko wprowadzanym zmianom w sądownictwie. - Mam poczucie, że KRS w swoim konstytucyjnym wymiarze kończy urzędowanie. Trudno nie mieć myśli, że będę grabarzem tej instytucji, ale ktoś musiał się podjąć tego zadania. Dlatego przyjmuję to nie jako zaszczyt, ale jako obowiązek spoczywający na pierwszym prezesie SN - mówiła wówczas prezes SN.

Po tym, jak Sejm wybrał nowych 15 członków KRS, również Gersdorf zrezygnowała z przewodniczenia Radzie.

Więcej o: