Nowe święto państwowe 24 marca. Senat uchwalił prezydencką ustawę ws. Dnia Pamięci

24 marca będzie Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką - ustanowił Senat. Inicjatorem tego święta jest prezydent Andrzej Duda.

W środę Senat przyjął prezydencką ustawę o ustanowieniu Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod Okupacją Niemiecką. Za uchwaleniem regulacji głosowało 58 senatorów, przeciw było 14, wstrzymało się 3. Ustawę przyjęto bez poprawek, choć te rekomendowali senatorowie opozycji.

Z decyzji izby cieszył się prezydencki minister Wojciech Kolarski, który prezentował projekt w Senacie:

W przekonaniu pana prezydenta to państwowe święto ma łączyć Polaków o różnych poglądach, ale o wspólnym przekonaniu, że takie organizacje jak Żegota oraz osoby ją wspierające, ratujące ludność żydowską, zasługują na szacunek

Dzień Pamięci będzie obchodzony 24 marca. To data zamordowania przez niemiecką żandarmerię rodziny Ulmów oraz ośmiorga ukrywanych przez nich Żydów (na rodzinę Ulmów doniósł Niemcom Włodzimierz Leś - Polak ukraińskiego pochodzenia, później zastrzelony przez AK). Zgodnie z prezydenckim projektem będzie to święto państwowe.

Treść ustawy:

W hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów
  • Art. 1. Dzień 24 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
  • Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką jest świętem państwowym.
  • Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Słowa premiera Mateusza Morawieckiego na nowo rozpaliły dyplomatyczny spór z Izraelem

Więcej o: