"Aspekt duchowy pacjenta równie ważny co fizyczny". Ministerstwo o obecności księży w szpitalach

Poseł Nowoczesnej, który z zawodu jest lekarzem, pyta w interpelacji o wynagrodzenie księży w szpitalach. Co na to ministerstwo? "Aspekt duchowy pacjenta jest równie ważny co fizyczny".

Marek Ruciński, poseł Nowoczesnej i lekarz skierował do Ministerstwa zdrowia interpelację, w której dopytuje o kwestię kapelanów w szpitalach. "Środki przeznaczane na polski system ochrony zdrowia od lat są niewystarczające. Liczne nadwykonania bardzo często skutkują zadłużaniem się szpitali. Jednocześnie w wielu placówkach finansowana ze środków publicznych jest opieka duszpasterska." - czytamy w poselskiej interpelacji. Ruciński stwierdza, że co prawda "aspekt psychiczny i duchowy" jest równie ważny co fizyczny, niemniej jednak nacisk powinien zostać położony na specjalistów z zakresu psychologii.

Poseł pytał m.in. o to, czy NFZ finansuje "opiekę duszpasterską" w szpitalach oraz jakie środki przeznaczane są na opiekę duszpasterską. Rucińskiemu odpowiedział Piotr Gryza, wiceminister zdrowia.

" W pełni podzielam zdanie o konieczności dbania o zdrowie pacjenta – nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również psychicznym i duchowym, ponieważ, jak słusznie zauważył Pan Poseł, ma ono nie mniejsze znaczenie w całym procesie leczenia." - odpowiada resort. Wiceminister zaznaczył, że koszty związane z "opieką duszpasterską" to wewnętrzna sprawa konkretnych szpitali, NFZ finansuje jedynie koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Resort zapewnia, że nakłady na opiekę zdrowotną, psychiatryczną i leczenie uzależnień wzrosło o 4,85 proc. w stosunku do planu z 2017 r.

Dzwonisz na 112 i co dalej? Te rzeczy musisz powiedzieć, żeby szybko i sprawnie wezwać pomoc

Więcej o: