Koniec z przestawianiem zegarków? Ważna decyzja Parlamentu Europejskiego ws. zmiany czasu

Parlament Europejski chce skończyć ze zmianą czasu. Europosłowie przegłosowali w czwartek rezolucję w tej sprawie. Wzywają Komisję Europejską do przeanalizowania europejskich przepisów.

Heidi Hautala, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, członkini inicjatywy „Stop zmianie czasu”, uważa, że przestawianie zegarków o godzinę jest zbędnym anachronizmem. Jej zdaniem oszczędność energii jest niezauważalna, a dla ludzi to niepotrzebny stres.

- Doskonale wiemy, że ludzki organizm ma swój wewnętrzny „zegar”. Umyślne zakłócanie go dwa razy w roku można uznać za działanie szkodliwe dla zdrowia - mówiła w Strasburgu.

„Stop zmianie czasu” w UE

Członkowie inicjatywy „Stop zmianie czasu” powołują się na badania, z których wynika że w tygodniu po zmianie czasu rośnie liczba wypadków samochodowych, uczniowie mają gorsze oceny w szkołach a pracownicy są mniej wydajni.

Europosłowie wezwali Komisję Europejską do przeprowadzenia dogłębnych badań nad dyrektywą w sprawie zmiany czasu.

Rezolucję przyjęto 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się. 

Równolegle podobne inicjatywy powstały też w krajach członkowskich - między innymi we Francji, Niemczech, Danii, Finlandii, Czechach i w Polsce.

Europoseł PSL, Andrzej Grzyb przekonywał w Strasburgu, że Polska na zniesienie zmiany czasu jest już gotowa. - Inicjatywa w sprawie likwidacji zmiany czasu została zaaprobowana przez parlament. Oczywiście prace te zostały wstrzymane ze względu na kwestie proceduralne na poziomie europejskim. Widać jednak wyraźne poparcie społeczne dla tej inicjatywy.

Zmiana czasu w Polsce i UE

W Polsce czas letni po raz pierwszy wprowadzono w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie zmianę czasu na terenie całej wspólnoty europejskiej reguluje unijna dyrektywa, która weszła w życie w 2001 roku.

Zegarki przestawiamy dwa razy w roku: w ostatni weekend marca i października.

Koniec ze zmianą czasu? Projekt PSL-u poparły wszystkie partie

 
 

Więcej o: