Znaleziono recenzj pracy nowego sdziego TK. "Rozczarowanie z powodu ewidentnych bdw"

"Rozczarowanie z powodu licznych ewidentnych bdw" towarzyszyo recenzentom pracy Jarosawa Wyrembaka. W pitek zosta on wybrany na nowego sdziego Trybunau Konstytucyjnego.

Jarosław Wyrembak został wybrany głosami PiS na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W TK zastąpi on zmarłego Henryka Ciocha, nazywanego przez część prawników "sędzią dublerem".

Głównym problemem, na który zwracano uwagę od czasu nominacji Wyrembaka jest fakt, że od 2010 roku należał do Prawa i Sprawiedliwoci. Nowy sędzia TK twierdzi, że po objęciu funkcji sędziego Trybunału Stanu w 2015 roku, zawiesił swoje członkostwo w PiS. - Gdy wyraziłem zgodę na kandydowanie do TK, złożyłem wniosek w sprawie ostatecznego wystąpienia z PiS. Być może decyzja już zapadła. Rzecz działa się na przestrzeni ostatnich dni – cytuje Wyrembaka "Gazeta Wyborcza"

Sędzia jest także autorem jednej z ekspertyz zamówionych przez marszałka Sejmu po kryzysie parlamentarnym i protecie opozycji z grudnia 2016 roku.

Apodyktyczny ton, liczne błędy, nierzetelność

To jednak nie wszystko. Jak zauważył na Twitterze dr Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, nowy sędzia TK miał w przeszłości problemy z rzetelnością swoich opracowań.

Każde nowe opracowanie poświęcone integracji problematyki z zakresu którejś z dyscyplin szczegółowych prawoznawstwa z problematyką ogólnoteoretyczną musi budzić w czytelniku ogromne zainteresowanie i równie wielką życzliwość. Z takim też nastawieniem przystępowaliśmy do lektury pracy karnisty Jarosława Wyrembaka pt. "Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia" (Warszawa 2009). Wraz z przebiegiem lektury jednak zaczęły do nas docierać coraz dobitniej i inne odczucia: początkowo - zdziwienie nieadekwatnością apodyktycznego tonu rozważań do wątłego podbudowania ich merytorycznej strony, a wreszcie - rozczarowania z powodu licznych ewidentnych błędów, związanych zresztą z nierzetelnością realizowanych analiz

- to cytat z czasopisma "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", najstarszego czasopisma prawniczego w Polsce, wydawanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autorami tej miażdżącej opinii są profesorowie nauk prawnych - Łukasz Pohl i Maciej Zieliński. Obaj są kierownikami katedr Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przegłosowano nową ustawę o Trybunale: "Oblicze PRL- bis. Historia wam tego nie zapomni"