Brudziński urządza się w resorcie. Jest dwóch nowych wiceministrów. Obaj to ludzie Szydło

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał Pawła Szefernakera i Pawła Majewskiego na stanowiska sekretarzy stanu w resorcie.

Paweł Szefernaker, nowy wiceminister, został Pełnomocnikiem Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i odpowiadał będzie za sprawy związane z administracją, współpracę z samorządem terytorialnym, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Szefernaker był wcześniej sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z kolei Paweł Majewski będzie odpowiadał w MSWiA za sprawy teleinformatyki oraz kwestie związane z dokumentami tożsamości. Będzie również pełnił rolę Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

Majewski pełnił dotychczas funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Współpracował również z MSWiA oraz innymi resortami odpowiedzialnymi za przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Do października 2016 r. był bowiem ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnym za koordynację tych przygotowań w rządzie.

Polecamy też:

Więcej o: