Giertych: "Ratujmy Kobiety" karze więzieniem za poglądy. Sprawdzamy, jak jest naprawdę

Wiktoria Beczek
Roman Giertych oburza się, że projekt ustawy "Ratujmy Kobiety" zakłada m.in. karanie więzieniem za wyrażanie swoich poglądów na temat aborcji. To jedna z nieprawdziwych tez we wpisie byłego polityka skrajnie prawicowej Ligi Polskiej Rodzin. Jest ich znacznie więcej. 

"Projekt przedstawiony przez panią Nowacką świadczy o jej kompletnym odrealnieniu i skrajnej ignorancji prawnej i politycznej. Podejrzewam, że został zrobiony na zlecenie PiS, bo tylko PiS na takiej głupocie opozycji wygrywa" - pisze Giertych i wymienia kolejne zapisy ustawy, które go oburzają. Jeden z nich nazywa nawet "najbardziej skrajnym przypadkiem łamania wolności słowa jaki kiedykolwiek od komunizmu ktoś w Polsce zaproponował". Mecenas w wielu przypadkach manipuluje lub wręcz pisze nieprawdę. Sprawdziliśmy jego zarzuty wobec ustawy, punkt po punkcie. 

  • Legalna i opłacana przez podatników aborcję na życzenie do 12 tygodnia życia dziecka

Prawda. Taki zapis znajduje się w ustawie, jednak należy pamiętać, że 12. tydzień życia płodu, to granica, powyżej której aborcje na żądanie są bardzo rzadkie. Ponadto ciążę w tym terminie można przerwać farmakologicznie lub z użyciem drobnej chirurgii. Co więcej wiedza medyczna ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że płód w tym wieku nie jest w stanie czuć bólu, bo nie ma wykształconych niezbędnych do tego połączeń neuronowych ani elementów mózgu. Według badań Amerykańskiego Kolegium Położnych i Ginekologów płód jest niezdolny do odczuwania bólu do około 27 tygodnia ciąży. Badania sugerują też, że nawet po utworzeniu wyższych struktur mózgowych płód przebywa w śpiączce, a do odczuwania bólu potrzebna jest świadomość.

  • Legalna aborcja z pewnymi wyjątkami w późniejszej ciąży, w niektórych wypadkach umożliwia zabijanie dzieci w dniu porodu, o ile nie zostaną jeszcze urodzone.

Nieprawda. Ustawa mówi, że, gdy "występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu" to przerwanie ciąży jest dopuszczalne do 24 tygodnia (obowiązująca ustawa mówi o "dopuszczalnym do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia", a więc około 22 tygodnia). W przypadkach, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego przerwanie ciąży jest dopuszczalne do 18. tygodnia ciąży.

Przerwanie ciąży bez ograniczeń ustawa dopuszcza tylko w przypadku, gdy upośledzenie lub choroba uniemożliwia płodowi samodzielne życie, tj. dziecko umrze zaraz po porodzie.

  • Prawo do decydowania o aborcji przez nieletnią bez udziału rodziców

Częściowo prawda. W przypadku małoletniej poniżej 15 roku życia wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W razie braku zgody, o dopuszczalności przeprowadzenia zabiegu decyduje sąd opiekuńczy. Małoletnia powyżej 15 roku życia samodzielnie podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży. 15 lat to w Polsce tzw. wiek zgody, czyli ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności seksualne z inną osobą

  • Prawo do opłacanej przez podatników antykoncepcji, również dla dzieci od 13 roku życia i bez zgody rodziców

Prawda. Dziś wizyta u ginekologa, jak każdego specjalisty, w przypadku pacjentki przed 16 rokiem życia musi odbywać się w obecności rodzica. Z kolei w przypadku pacjentek w wieku 16-18 lat, konieczna jest zgoda rodziców (zależnie od lekarza - niektórym wystarczy informacja pacjentki, że otrzymała zgodę, inni żądają zgodnej pisemnej). Jak wskazaliśmy wyżej - 15 lat to tzw. wiek zgody, więc nastolatka ma prawo decydować o współżyciu, a jednocześnie nie może decydować o antykoncepcji. 

  • Zakaz demonstrowania sprzeciwu do proponowanej ustawy obejmujący miasta (projekt zakłada, że nie można demonstrować w odległości stu metrów od szkół, przedszkoli i wszelkiego rodzaju placówek leczniczych, w tym gabinetów dentystycznych, co odpowiada całkowitej powierzchni każdego miasta)

Manipulacja. Zapis ustawy brzmi: "Zakazuje się umieszczania treści i organizowania zgromadzeń przeciwnych przepisom niniejszej ustawy w odległości mniejszej niż 100 m od podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali ginekologicznych i położniczych, a także placówek edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola". Giertych na potrzeby swojego wpisu nie nadmienia, że zwolennicy zakazu aborcji umieszczają w okolicach szpitali banery z drastycznymi obrazami. 

Co więcej, już dziś sądy przychylają się do tego, że instalacje z rozszarpanymi płodami są niezgodne z prawem. Sąd w Rzeszowie skazał działacza anti-choice (czy też pro-life) na karę grzywny, a w uzasadnieniu podano, że "okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości".

  • Kara więzienia za głoszenie poglądów o szkodliwości aborcji albo zmierzających do przekonywania, aby jej nie wykonano oraz karę więzienia za głoszenie poglądów o szkodliwości antykoncepcji.

Nieprawda. Ustawa mówi o rozpowszechnianiu twierdzeń "nieznajdujących oparcia w aktualnym stanie wiedzy ani badaniach naukowych o przebiegu lub konsekwencjach medycznych stosowania antykoncepcji lub zabiegów przerywania ciąży, mające na celu odwiedzenie od jej stosowania lub od wykonania lub poddania się zabiegowi, bądź też napiętnowanie osób, które go wykonały". Karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 podlega także ten, kto "dopuszcza się aktu przemocy fizycznej bądź wandalizmu lub kto pomawia, zniesławia i znieważa, także w internecie, osoby, organizacje lub instytucje działające na rzecz realizowania przepisów zawartych w ustawie o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie".

Polecamy też: 

Polska coraz bardziej zbliża się do Salwadoru. Projekt zaostrzający przepisy skierowany do komisji