W Sejmie PiS nie pozwolił na poważną debatę, więc zorganizują ją sami. Chodzi o zmiany w wyborach

W Sejmie trwają prace nad ważną ustawą dotyczącą wyborów. Jest jeden problem: samorządowcy, ruchy miejskie i organizacje samorządowe alarmują, że nikt nie bierze pod uwagę ich zdania. Dlatego organizują specjalną debatę.

Organizatorami debaty są, obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, związki samorządowe i Kongres Ruchów Miejskich. 

Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat projektu ustawy o fundamentalnym znaczeniu - zmieniającej m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulującej zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie

- informują. Społecznicy podkreślają, że konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem szerokiej debaty publicznej, a "prace nad projektem ustawy, zgłoszonym przez grupę posłów, prowadzone są niezwykle szybko".

Nie umożliwiono zaprezentowania pogłębionych stanowisk i opinii przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów miejskich, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickiego, jak również po prostu i aż obywatelom i obywatelkom

- piszą organizatorzy debaty. Podkreślają, że "wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie zostały odrzucone przez większość członków Komisji Nadzwyczajnej, która pracuje teraz nad projektem ustawy". 

Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-16.00 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Zgłoszenia udziału można przesyłać do 7 grudnia do godz. 12.00. Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl

Tu znajdziesz projekt zmian >>>

Więcej o: