Gorący dzień w Sejmie. Zakaz handlu w niedziele, ograniczenia w sprzedaży alkoholu, kary dla posłów

W Sejmie zapadły decyzje dotyczące m.in. zakazu handlu w niedzielę i kar dla posłów za zachowania naruszające powagę izby. Oto podsumowanie piątkowych głosowań.

Zakaz handlu w niedzielę

Posłowie zagłosowali za ustawą o zakazie handlu w niedzielę. Projekt poparło 254 posłów, 156 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie poparł wniosku opozycji o odrzucenie ustawy w całości.

Ustawa wejdzie w życie 1 marca przyszłego roku. Posłowie wnieśli poprawki, zgodnie z którymi w 2020 roku będzie łącznie siedem niedziel handlowych. W przyszłym roku w każdym miesiącu handlowe byłyby po dwie niedziele, a w 2019 - po jednej na miesiąc.

Zakaz nie będzie obowiązywał między innymi stacji paliw, dworców kolejowych i lotnisk, aptek, części kwiaciarni, sklepów internetowych, nie będzie też dotyczył handlu upominkami i dewocjonaliami. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu

Sejm znowelizował również ustawę o wychowaniu w trzeźwości wprowadzającą ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Zakłada ona możliwość ograniczenia przez samorządy sprzedaży alkoholu w nocy oraz wprowadzenie zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

- Obecnie w Polsce alkohol jest łatwo dostępny i tani, dlatego konieczne są ograniczenia różnego rodzaju. Poczynając od ograniczeń reklamy, poprzez ograniczenia cenowe, czasowe i geograficzne - przekonywał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, średnio na głowę jednego Polaka przypada ponad 10 litrów czystego alkoholu rocznie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Kary dla parlamentarzystów

Przegłosowana została także ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Projekt rozszerza możliwości obniżenia uposażenia posłów i senatorów oraz obniżania bądź utraty prawa do diety poselskiej lub senatorskiej. Kary będą nakładane między innymi za nieusprawiedliwioną nieobecność na obradach bądź za zachowania naruszające powagę izby.

Ciąg dalszy prac nad kodeksem wyborczym

Sejm będzie dalej pracował nad propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym i ustawach określających funkcjonowanie samorządów wszystkich szczebli. Projekt trafił do komisji nadzwyczajnej. Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Projekt wprowadza między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zasada ta nie będzie działać wstecz. Projekt zakłada likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw.

PiS proponuje też zmianę sposobu wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Siedmiu na dziewięciu członków PKW ma wybierać Sejm. Teraz po trzech sędziów do Komisji delegują: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.

Projekt przewiduje też zmianę wyglądu karty do głosowania, wprowadzenie drugiej komisji wyborczej i zmianę sposobu liczenia głosów. Przewodniczący komisji będzie brał do ręki kartę do głosowania, pokazywał ją członkom komisji i oznajmiał, czy jest ważna i na kogo został oddany głos. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym do komisji

Posłowie nie poparli wniosków opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ich pierwsze czytanie odbyło się w środę.

CZYTAJ TAKŻE: Absurd goni absurd. Ustawy prezydenta do poprawki. Prezydencka minister w upokarzającej sytuacji>>>

Posłowie będą dalej pracowali nad projektami. Trafiły one do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Więcej na zdrowie

Sejm uchwalił ustawę zwiększającą wydatki na zdrowie do 6 procent PKB w 2025 roku. W piątek odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy, zgodnie z którą wydatki będą stopniowo rosły w formie dotacji budżetowej dla NFZ, czyli bez dodatkowych obciążeń dla podatników.

Poprawki klubów Platformy Obywatelskiej i Kukiz 15, które zakładały szybszy i wyższy wzrost nakładów na zdrowie, przepadły w głosowaniach.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że ustawa zapewni środki na zlikwidowanie kolejek i nowoczesne leczenie chorych oraz wynagrodzenia pracowników medycznych.

Więcej o: