Tyle pieniędzy trafiło do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Macierewicz ujawnił kwotę

Ok. 90 milionów złotych wypłaciło dotychczas Ministerstwo Obrony Narodowej rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej - poinformował szef resortu Antoni Macierewicz. Ta kwota może jednak wzrosnąć.

Ministerstwo Obrony Narodowej wypłaca pieniądze rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej na podstawie orzeczeń sądów lub zawartych ugód sądowych. Środki pochodzą z budżetu MON.

O to, jak wysoka jest to kwota, zapytała w interpelacji do ministerstwa posłanka PO Małgorzata Niemczyk. Jak poinformował szef resortu Antoni Macierewicz, rodziny ofiar katastrofy otrzymały łącznie dotychczas ok. 90 milionów złotych.

Z tytułu realizacji prawomocnych orzeczeń sądowych wydanych przez sądy powszechne w postępowaniach wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa-Ministrowi Obrony Narodowej przez członków rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej o zapłatę, Ministerstwo Obrony Narodowej wypłaciło od kwietnia 2010 r. do końca 2016 r. kwotę ponad 1,5 mln zł. Kwota ta obejmuje zasądzone przez sądy roszczenia główne, nie obejmuje zaś innych należności (odsetki, zwrot kosztów postępowania).
Z tytułu zawartych ugód na rzecz uprawnionych wypłacona została kwota 69.250.000 zł. Od stycznia 2016 r. do chwili obecnej natomiast, świadczenie pieniężne z tytułu krzywdy niematerialnej spowodowanej śmiercią członka rodziny w wyniku wymienionego zdarzenia, zostało ustalone w drodze ugody zawartej ze Skarbem Państwa-Ministrem Obrony Narodowej na rzecz 81 osób. Z tego tytułu wypłacona została kwota 16.190.000 zł. Kilkadziesiąt spraw jest nadal analizowanych.
Z tytułu wyroków sądowych wydanych w stosunku do Skarbu Państwa-Ministra Obrony Narodowej od kwietnia 2010 r. do końca czerwca br. wypłacono kwotę 1.595.000 zł z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania, na rzecz 24 osób. - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej

Minister Antoni Macierewicz zaznaczył, że w rozpatrując wnioski bliskich o zadośćuczynienie, brano pod uwagę "rodzaj relacji, łączących ich z ofiarą" i "indywidualny rozmiar krzywdy, jaka dotknęła najbliższego członka rodziny".