Sejm wraca do gorących ustaw o sądach. Coraz więcej wiadomo o porozumieniu Pałacu i PiS

Posłowie będą głosowali na listę piętnastu kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, przygotowaną wcześniej przez prezydium Sejmu, a nie na poszczególnych kandydatów - to jedna z poprawek jakie znalazły się w prezydenckim projekcie ustawy o KRS, do których dotarł RMF FM.

Dziś Sejm zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Jak podaje RMF FM posłom zostanie zaprezentowana wersja kompromisowa uzgodniona we wcześniejszych rozmowach między ekspertami Pałacu i PiS. Jednym z punktów negocjacji był postulowany przez otoczenie Andrzeja Dudy warunek, że obsadzanie KRS musi zakładać możliwość udziału opozycji.

W poprawce określono, że każdy klub parlamentarny będzie mógł przedstawić maksymalnie 9 swoich kandydatów i co najmniej jeden z nich musi zostać uwzględniony - ustalili dziennikarze RMF FM. Oznacza to, że najpierw kluby przedstawią swoje propozycje. Ostateczną listę zatwierdzą marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu. Jak podaje RMF FM w składzie KRS będzie musiało być co najmniej dwóch przedstawicieli sądów rejonowych.

Uzgodniono, że posłowie będą mogli więc zaakceptować całą listę albo ją odrzucić. Do przegłosowania potrzebna będzie większości 3/5 głosów. Jeżeli jej zabraknie w drugim głosowaniu wystarczy większość bezwzględna.