Nie utrzymały się notowania prezydenta Andrzeja Dudy. Spadek w nowym sondażu CBOS

W listopadzie pogorszyły się notowania prezydenta Andrzej Dudy i parlamentu - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Pracę Sejmu dobrze ocenia mniej niż co trzeci badany - 31 procent, o 5 punktów procentowych mniej niż miesiąc temu, źle - ponad połowa 54 procent, wzrost o 4 punkty. Z działalności Senatu zadowolonych jest 29 procent ankietowanych - spadek o 7 punktów w stosunku do października, niezadowolonych - 45 procent - wzrost o 3 punkty.

Andrzej Duda z lekkim spadkiem notowań

Nie utrzymały się także notowania prezydenta Andrzeja Dudy z ostatnich miesięcy. Sposób sprawowania przez niego urzędu dobrze ocenia 62 procent respondentów - o 6 procent mniej, niż w październiku. Niezadowolenie z działań prezydenta wyraża obecnie 29 procent ankietowanych - wzrost o 5 punktów.

CBOS podaje, że opinie o działalności prezydenta i parlamentu są uwarunkowane w głównej mierze orientacją polityczną i światopoglądową. Osoby deklarujące prawicowe poglądy polityczne w zdecydowanej większości dobrze oceniają ich pracę, natomiast wśród zwolenników lewicy ponad połowa z dezaprobatą odnosi się do działań Andrzeja Dudy i parlamentu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face, wspomaganych komputerowo, w dniach 2-12 listopada 2017 roku, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1016 osób.

W górnictwo pompujemy miliardy, i co z tego wynika? Sprawdziliśmy. Woleliśmy tego nie wiedzieć [MAKE POLAND GREAT AGAIN odc. 9]

Więcej o: