Stanisław Pięta chce nowej formy obywatelstwa Polski. "Kupić" mogliby je bogaci cudzoziemcy

Jacek Gądek
Poseł PiS proponuje nową formę polskiego obywatelstwa: kapitałowe. Jeśli obcokrajowiec przywiezie górę pieniędzy, to mógłby dostać polski dowód osobisty. Stanisław Pięta zwrócił się do rządu o rozpatrzenie pomysłu kierowanego do bogatych obcokrajowców.

Polityk PiS chce iść śladem Wiktora Orbana, który w 2012 r. wprowadził obywatelstwo inwestycyjne "sprzedawane" za 250 tys. euro. Cel Orbana był prosty: przyciągnąć pieniądze w czasach kryzysu. W ten sposób sprzedał obligacje państwowe za ponad miliard euro - głównie Chińczykom, Rosjanom, Turkom i Irańczykom.

Niemiecki "Tagesschau" podawał rok temu, że w sumie skorzystało z tego programu 16 tys. osób. Obywatelstwo kupowano dla całych rodzin, a nie samego inwestora.

Podobne programy istnieją też w innych państwach Europy, ale węgierski od początku budzi największe wątpliwości. Paszport bądź prawo do stałego pobytu w zamian za kupno obligacji lub inwestycje (np. w drogie nieruchomości) można również uzyskać w innych państwach Europy.

Góralczyk: Węgrzy chcieli Chińczyków

Prof. Bogdan Góralczyk tak mówi dla Gazeta.pl o węgierskim programie de facto sprzedaży obywatelstwa: - Nie jest transparentny, a reguły gry nie są jasne. Śledziłem szczególnie sprowadzanie na Węgry chińskich biznesmenów. Oni napłynęli, ale nie w takiej liczbie, jak spodziewały się węgierskie władze. Ponieważ przepisy tworzą szarą sferę, to podejrzewa się, że jest w tym duża korupcja. Chodzi przecież o sprowadzanie kapitalistów spoza Unii Europejskiej.

Jak podkreśla, szczyt sprowadzania zamożnych obcokrajowców przez Węgry przypadał na lata 2015-16. Węgry bowiem zaoferowały bogatym ludziom z całego świata stosunkowo tani sposób na dostanie się do UE i swobodne poruszanie się po całej strefie Schengen dla nich i ich rodzin.

Pięta chce naśladować Węgry

Stanisław Pięta wskazuje Węgry jako przykład do naśladowania. Napisał więc do ministra spraw wewnętrznych, że warto by pójść drogą Wiktora Orbana. - Jak się wydaje, odniósł (on - red.) wyraźny sukces - podkreślił wskazując na "pozytywne doświadczenia Węgier". Przedstawił więc rządowi PiS ogólne zasady węgierskiego programu w celu ewentualnego jego zastosowania w Polsce przy, zastrzega, uwzględnieniu polskiej specyfiki.

Po przeniesieniu modelu węgierskiego "kapitałowy obywatel" Polski mógłby mieszkać nad Wisłą i - jako obywatel Unii Europejskiej - bez przeszkód poruszać się po Unii Europejskiej. Miałby też prawa takie jak inni obywatele polscy, choć z pewnymi wyjątkami jak na przykład brak prawa wyborczego czy brak obowiązku wojskowego. Obywatelstwo to mógłby natomiast stracić, jeśli popełniłby przestępstwo, ale dopiero po wyroku sądowym.

W polskim dowodzie osobistym wydanym na przykład Chińczykowi, obywatelowi Indii, Bułgarowi czy Hiszpance znalazłaby się adnotacja o narodowości. Dowód taki byłby wydawany na przykład na pięć lat.

Handel obywatelstwem

W "sprzedaży" obywatelstwa najważniejsze są pieniądze. To z myślą o gotówce np. Grecja, Cypr, Malta zaczęły oferować przyznawania zagranicznym bogaczom swoje prawa obywatelskie.

Zatem także w Polsce cudzoziemiec po pierwsze musiałby zainwestować pokaźną sumę na rzecz Skarbu Państwa poprzez zakup obligacji. Stanisław Pięta powołuje się na przykład Węgier, gdzie ten limit to 300 tys. euro, które w praktyce są niskooprocentowaną pożyczką na rzecz państwa. Po upływie kilku lat państwo zwraca cudzoziemcowi pieniądze wraz z niewielkimi odsetkami. Kwota "kupna" obywatelstwa - w porównaniu do innych państw - jest bardzo niska.

Kandydaci na "kapitałowych obywateli" Polski mieliby być sprawdzani, czy nie są przypadkiem zainteresowani wypraniem brudnych pieniędzy albo nie są agenturą lub nie są notowani jako przestępcy. Poseł PiS opisał Błaszczakowi proces rekrutowania kandydatów na "obywateli kapitałowych" przez koncesjonowane firmy.

- Firma taka otrzymuje licencję od państwa na dany kraj, gdzie pozyskuje i wstępnie sprawdza kandydatów, a także organizuje i obsługuje procedury związane z przyznaniem obywatelstwa kapitałowego danemu kandydatowi, za wyjątkiem czynności urzędowych - podkreśla.

Węgrzy kontraktowały kilka firm: na Kajmanach, Cyprze i w Liechtensteinie. Następnie płaciły im prowizję od każdego człowieka pozyskanego na "obywatela inwestycyjnego".

Bez ustawy ani rusz

Bez uchwalenia ustawy obywateli kapitałowych w Polsce jednak nie będzie.

- Programy przyznawania obywatelstwa w zamian za inwestycje przeznaczone są dla ludzi zamożnych, których stać na wypłacenie i zainwestowanie przynajmniej kilkuset tysięcy euro. (...) Polska jest jednym z nielicznych wyjątków, gdzie - jak dotąd - ustawodawstwo nie przewiduje nadania obywatelstwa bądź prawa pobytu w zamian za inwestycje - przekonuje Stanisław Pięta. Pyta zatem Błaszczaka, czy i w jakiej formie rząd planuje wprowadzenie w Polsce obywatelstwa kapitałowego.

Węgry wprowadzały tę formę obywatelstwa jeszcze przed kryzysem imigracyjnym w UE. Dzisiaj przenoszenie tego modelu do Polski byłby dużym wizerunkowym ryzykiem.

Jak podkreśla poseł Stanisław Pięta, decyzja w tej sprawie jest polityczna. - To jest moja propozycja pod dyskusję. Rząd musi się wypowiedzieć, czy jest zainteresowany tego rodzaju formułą. Wydaje mi się, że może ona być czymś atrakcyjnym, bo to przecież sam rząd decyduje, komu przyznać obywatelstwo, a komu nie - podkreśla. I liczy na zainteresowanie nie tylko ze strony ludzi z Chin, Indii czy też Rosji.

Zobacz także. Andrzej Duda wywołał aplauz na amerykańskiej uczelni. Uszczęśliwił studentów jednym zdaniem: