Będzie nowe święto: Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Andrzej Duda podpisał ustawę

12 lipca został ustanowiony Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Stosowną ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda.

12 lipca 2018 roku będziemy po raz pierwszy obchodzić Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który będzie świętem państwowym. O ustanowienie tego święta zabiegało Polskie Stronnictwo Ludowe. Niedawno ustawę w tej sprawie przyjął parlament, a w piątek podpisał prezydent Andrzej Duda

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej "w hołdzie za patriotyczną postawę"

Jak czytamy w uzasadnieniu: "Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty". 

Jako przykład posłowie podali wieś Michniów w woj. świętokrzyskim. "Mieszkańcy za pomoc niesioną partyzantom zostali w okrutny sposób wymordowani w dniach 12 i 13 lipca 1943 r., a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi" - napisał ustawodawca.

W piątek Andrzej Duda podpisał łącznie 6 ustaw. Ich wykaz znajdziesz na oficjalnej stronie prezydenta.

Więcej o: