W Strasburgu przyjęto rezolucję w sprawie Polski. Mocne wezwanie do rządu w Warszawie

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, w której wezwało Polskę, Rumunię, Bułgarię, Mołdawię i Turcję do przywrócenia rządów prawa.

W wieczornym głosowaniu za przyjęciem rezolucji było 42 przedstawicieli Zgromadzenia, przeciwko 9. Z Polski za głosowali parlamentarzyści PO oraz Nowoczesnej, przeciwko członkowie PiS i Kukiz’15.

Przyjęta rezolucja dotyczy prób upolitycznienia sądownictwa (w przypadku Polski, Bułgarii oraz Turcji), zwolnień sędziów (Turcja), a także korupcji (Bułgaria, Rumunia i Mołdawia). W przypadku Rumunii, Mołdawii i Turcji mowa jest także o próbach ograniczania władzy parlamentu.

Jeśli chodzi o Polskę, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa władze, aby wycofały się z reform, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie KRS, a także niezawisłość sądów i prokuratury.

Polski rząd został wezwany do współpracy z organami Rady Europy oraz do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej.

W dokumencie jest także mowa o sytuacji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, która ponownie powinna zostać zbadana. 

Sprawdzamy, czy Polacy są gotowi na łatwiejszy dostęp do broni. "Niewyszkolony Sebix..." [MAKE POLAND GREAT AGAIN]

Więcej o: