Kilka godzin PiS naradzał się, co zrobić z ustawami Dudy. "Bardzo dobre rozmowy"

Do wczesnych godzin wieczornych trwało spotkanie władz PiS w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Politycy rozmawiali m.in. o projektach ustaw o sądownictwie złożonych przez prezydenta Andrzeja Dudę.

- Spotykamy się regularnie, nie ma tutaj żadnej sensacji ani tajemnicy. Na bieżąco omawiany najważniejsze sprawy kraju. Również omawialiśmy sprawę sądownictwa. Nie jestem upoważniony, by składać komunikaty. To było rutynowe spotkanie - zapewniał cytowany przez Onet minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński. 

Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił jedynie, że to były "bardzo dobre rozmowy".

W siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie spotkali się między innymi jej prezes Jarosław Kaczyński oraz wiceprezesi: premier Beata Szydło, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, minister koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński, minister administracji i spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak i Adam Lipiński.

Prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym są od wczoraj w Sejmie. Zostały skierowane do opinii Biura Legislacyjnego. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ustawa o KRS

Zgodnie z zapowiedzią złożoną 24 lipca po zawetowaniu dwóch ustaw autorstwa Prawa i Sprawiedliwości reformujących sądownictwo, prezydent przedstawił założenia swoich projektów.

W ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa Andrzej Duda podtrzymał postulat, by sędziów Rady wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Gdyby nie udało się wybrać kwalifikowaną większością piętnastu członków Rady, to prezydent proponuje, by posłowie głosowali imiennie. Każdy poseł miałby jeden głos. To zdaniem Andrzeja Dudy, umożliwi wielopartyjny wybór członków KRS.

Prezydent proponuje, by na wybór członków KRS mieli wpływ także obywatele. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie miała grupa co najmniej 2 000 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

W ustawie o Sądzie Najwyższym prezydent przewiduje między innymi utworzenie dwóch nowych izb: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zajmie się rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych i sprawami z zakresu prawa publicznego oraz Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. W pracach obu nowych izb będą brać udział ławnicy wybierani na 4-letnią kadencję przez Senat spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli.

Prezydencki projekt przewiduje przejście sędziów Sądu Najwyższego obu płci w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat. Sędziowie będą mogli jednak wystąpić do prezydenta o przedłużenie orzekania. Ustawa wprowadza także nowy przyspieszony tryb uchylania immunitetu sędziom, którzy popełnili najpoważniejsze przestępstwa.

Nowością jest również wprowadzona przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej, dzięki której można będzie podważyć prawomocne, ale krzywdzące skarżących wyroki sądów.

ZUS już dawno zbankrutował. Mamy trzy warianty, jak się zabezpieczyć na starość [MAKE POLAND GREAT AGAIN odc. 4]