Bodnar chce kolejnego weta Dudy. Chodzi o ustawę, która ułatwi wyrzucanie ludzi z mieszkań

Bez konsultacji społecznych i w ekspresowym trybie Sejm przyjął ustawę, która potencjalnie może doprowadzić do łatwiejszego wyrzucania ludzi z mieszkań przez komorników. Rzecznik Praw Obywatelskich wzywa prezydenta do jej zawetowania.

Adam Bodnar zwrócił się do Andrzeja Dudy z apelem o zawetowaniem niedawno uchwalonej ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

"Moje wątpliwości budzą uregulowania związane z rozwiązaniem umowy najmu wskutek upływu terminu wypowiedzenia i brak jakiejkolwiek ochrony najemcy przed bezdomnością" - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do prezydenta.

Ustawa w praktyce ułatwi wyrzucanie ludzi w mieszkań przez komornika w niektórych sytuacjach.

"Nie do zaakceptowania jest przyjęta regulacja, zgodnie z którą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika do noclegowni, schroniska lub innej placówki,a więc pozbawiony lokalu mieszkalnego i faktycznie bezdomny" - podkreśla w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dodaje również, że niewykluczone jest, że negatywne skutki uchwalonych przepisów mogą dotknąć grupy osób objętych dotąd szczególną ochroną przed bezdomnością, a więc między innymi kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych, obłożnie chorych.

 Co zmienia ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm i Senat rozwiązaniami, jeśli po rozwiązaniu umowy najmu wskutek upływu okresu wypowiedzenia i po skutecznym doręczeniu żądania opróżnienia lokalu najemca nie opróżni lokalu w wyznaczonym terminie, to właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności złożonemu wcześniej oświadczeniu w formie aktu notarialnego.

Dalej sąd może nadać klauzulę wykonalności takiej decyzji, która stanowi podstawę do podjęcia przez komornika działań zmierzających do opróżnienia lokalu i wydania go wierzycielowi.

Rzecznik powołuje się na ustawę o ochronie praw lokatorów, która stanowi, że jeżeli dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego, nie przysługuje mu prawo do tymczasowego pomieszczenia.

- A zatem przymus opróżnienia lokalu może być przez komornika sądowego zrealizowany do noclegowni bądź schroniska dla bezdomnych - stwierdza Adam Bodnar.

Trzy czytania jednego dnia

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził również zastrzeżenia co do trybu procedowania ustawy.

Zwrócił między innymi uwagę na to, że wszystkie 3 czytania odbyły się jednego dnia, a nowe regulacje prawne nie zostały poddane konsultacjom społecznym, w szczególności z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochrona praw lokatorów.

Parlament w lipcu przyjął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która reguluje między innymi zasady wynajmu lokali wybudowanych w ramach programu "Mieszkanie Plus". Obecnie ustawa czeka na decyzję prezydenta.

Więcej o: