Komisja Jakiego zajmie się kamienicą przy ul. Nabielaka. Mieszkała w niej Jolanta Brzeska

Komisja weryfikacyjna ws. reprywatyzacji zajmie się zwrotem nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. Taka decyzja zapadła dziś na posiedzeniu niejawnym komisji.

Komisja weryfikacyjna pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego zdecydowała dziś, że zajmie się zwrotem nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 w Warszawie.

Kamienicę przy Nabielaka 9 w 2006 roku przejął od miasta znany handlarz roszczeń, Marek M. Lokatorką tego domu była Jolanta Brzeska - znana działaczka ruchów lokatorskich, której zwęglone zwłoki w marcu 2011 roku znaleziono w Lesie Kabackim w Warszawie.

Wkrótce decyzja ws. ul. Chmielnej 70

Wczoraj w sprawie ul. Chmielnej 70 przesłuchano byłego pracownika Biura Gospodarowania Nieruchomościami Krzysztofa Śledziewskiego oraz Grzegorza Majewskiego i Janusza Piecyka - beneficjentów zwrotu działki. To od tej - wartej około 160 milionów złotych - działki zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy.

Dawny adres Chmielna 70 to działka tuż obok wejścia do Sali Kongresowej. Choć jest niewielka, jej wartość jest szacowana na około 160 milionów złotych, bo można na niej wybudować najwyższy budynek w Polsce. Taki wieżowiec, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby mieć aż 240 metrów wysokości.

Działka w 2012 roku trafiła w ręce Marzeny K., Grzegorza Majewskiego i Janusza Piecyka. W ubiegłym roku okazało się, że grunt otrzymali niesłusznie, bo jego dawny właściciel, obywatel Danii uzyskał już odszkodowanie. W lutym tego roku właściciele działki złożyli w Ratuszu oświadczenie, że odstępują od użytkowania wieczystego, bo działali pod wpływem istotnego błędu.

Zeznań przed komisją odmówiła była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. Po raz kolejny komisja ukarała grzywną Hannę Gronkiewicz-Waltz za to, że nie pojawiła się na posiedzeniu. Od wczoraj biegnie 7-dniowy termin, w którym strony postępowania mogą złożyć swoje wnioski. Po tym czasie komisja weryfikacyjna będzie mogła wydać decyzję w sprawie nieruchomości przy Chmielnej 70.