Po burzliwych obradach Senat zdecydował. Jeszcze dziś głosowanie ustaw o KRS i sądach

Na dzisiejszym posiedzeniu Senat zajmie się ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Senatorowie PO bezskutecznie próbowali opóźnić procedowanie ustaw.

Senat zagłosował za uzupełnieniem porządku obrad o ustawy o KRS i Sądach Powszechnych. Wnioskował o to marszałek Stanisław Karczewski.

Oznacza to, że jeszcze dziś może kontrowersyjne ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości mogą zostać przyjęte. Po tym od wejścia w życie dzieliłby je już tylko podpis prezydenta.

Senatorowie PO starali się opóźnić pracę nad ustawę, w tym skierować ją do komisji oraz przełożyć obrady na wtorek. Jednak senacka większość odrzuciła ich wnioski. Doszło do kilku gorących dyskusji między senatorami opozycji a marszałkiem.

- Wnoszę o zwołanie konwentu seniorów i zarządzenie przerwy - apelował z mównicy senator Bogdan Klich. - Nie udzieliłem panu głosu, proszę zejść z mównicy - wzywał marszałek. - Głosowanie! - skandowała część senatorów. Członkowie PO pokazywali karteczki z napisem "Niezależne sądy".

W tym czasie przed budynkiem parlamentu odbywał się protest zorganizowany przez Obywateli RP.

Ważne ustawy "przepchnięte" przez parlament w dwa dni

Obie ustawy, przy sprzeciwie opozycji, Sejm uchwalił 12 lipca. Wieczorem senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji podjęła decyzję, by rekomendować całej Izbie przyjęcie obu ustaw bez poprawek.

W głosowaniu przepadły wnioski senatorów PO o odrzucenie ustaw w całości. Akceptacji nie uzyskał też wniosek, by np. odroczyć rozpatrywanie ustawy o KRS o 10 dni oraz, by ustawę rozpatrzyła komisja ustawodawcza.

Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji piętnastu członków Rady którzy są sędziami. Ich następców ma wybierać Sejm, a nie jak dziś - środowiska sędziowskie.

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów wzmacniając w tym zakresie pozycję ministra sprawiedliwości.

Nadchodzi koniec trójpodziału władz. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa podporządkują sądy politykom

Więcej o: