Prof. Gersdorf otwarcie krytykowała zmiany w TK i sądach. Teraz PiS uderza ustawą w prezes SN

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został złożony przez PiS w Sejmie w środę wieczorem. Prawdopodobnie prace będą błyskawiczne. We wrześniu SN ma odpowiedzieć na pytanie czy prezes TK została powołana zgodnie z prawem.

Po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, Prawo i Sprawiedliwość zabiera się za Sąd Najwyższy. Politycy tej partii wielokrotnie krytykowali SN. Ostatnio szczególnie ostro, gdy SN podjął uchwałę ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników, stwierdzając, że prezydent może realizować prawo łaski tylko wobec osób prawomocnie skazanych.

W ogniu krytyki rządzącej partii od wielu miesięcy jest I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf.

Przed trzema miesiącami grupa posłów PiS złożyła nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie legalności wyboru I prezes SN, która pełni tę funkcję od kwietnia 2014 roku.

Czym naraziła się prof. Gersdorf

I prezes SN ostro krytykowała działania rządu wobec sądownictwa i niszczenia Trybunału Konstytucyjnego. Apelowała także do sędziów, by przestrzegali prawa i walczyli o "każdy cal sprawiedliwości":

Obecna władza przez fakty dokonane zmienia konstytucyjny ustrój państwa
O prawo, o sposób jego interpretacji, o jego przestrzeganie, o każdy cal sprawiedliwości należy teraz walczyć. Ten obowiązek spoczywa na sędziach

Prof. Gersdorf mówiła, że PiS robi wszystko, by podporządkować sobie sądy. Podkreślała, że trzeba się temu przeciwstawiać i zapewniała, że sama się nie boi.

Pośpiech z nową ustawą wynika zapewne także z tego, że 12 września sędziowie Sądu Najwyższego mają odpowiedzieć na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie czy popierana przez PiS prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została powołana na to stanowisko zgodnie z prawem.

Prezesa wskaże Ziobro

Art. 12, par. 10 nowej ustawy o SN przewiduje, że wygaśnięcie mandatu do zajmowania stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 65 lat oraz przejścia w stan spoczynku.

Prof. Małgorzata Gersdorf 65 lat kończy w listopadzie tego roku. 

Jeszcze ważniejsze są kolejne artykuły ustawy.

Zgodnie z art. 87. par 1. ustawy dzień po wejściu w życie projektowanych przepisów sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych
przechodzą w stan spoczynku. Wyjątkiem będą ci wskazani przez ministra
sprawiedliwości, który w dniu wejścia w życie ustawy wskaże sędziów
SN, którzy pozostaną w stanie czynnym.

Sędzia SN przeniesiony na mocy nowych przepisów w stan spoczynku będzie mógł być sędzią w sądzie powszechnym, wojskowym albo administracyjnym.

I dalej: art. 88.: jeżeli sędzia Sądu Najwyższego zajmujący stanowisko I Prezesa
Sądu Najwyższego został przeniesiony w stan spoczynku na podstawie art. 87 par. 1, jego zadania i kompetencje wykonuje sędzia Sądu Najwyższego wskazany przez ministra sprawiedliwości.

Ustawa o Sądzie Najwyższym, art. 88Ustawa o Sądzie Najwyższym, art. 88 sejm.gov.pl

Komentatorzy w kontekście projektowanych zmian zwracają uwagę, że Sąd Najwyższy potwierdza ważność wyborów. 

Sejmowa awantura o polskie sądy. Posłanka Nowoczesnej: "Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim"

Więcej o: