Senat wykreślił z prawa o zgromadzeniach pierwszeństwo dla władzy i kościołów. Zgodnie głosowało PiS i PO

• Senat zagłosował za poprawkami do ustawy Prawo o zgromadzeniach • Wykreślono pierwszeństwo organów władzy publicznej i kościołów• Teraz zmianami ponownie zajmie się Sejm

Poprawkę, zgłoszoną przez PiS i PO, poparło w głosowaniu 85 senatorów. Wykreśla ona przepis, zgodnie z którym organom władzy publicznej, kościołom i związkom wyznaniowym przysługiwałoby pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia przed innymi. Za ten zapis ustawa była najbardziej krytykowana. Druga przyjęta poprawka wprowadza 14-dniowe vacatio legis. Sejm zaproponował, aby nowela weszła w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz nad przyjęciem lub odrzuceniem poprawki Senatu zagłosuje Sejm. 

Dowiedz się więcej:

Jak Sąd Najwyższy ocenił kontrowersyjne przepisy w ustawie?

Projekt ustawy ogranicza wolność zgromadzeń, która nie jest prawem wyłącznie konstytucyjnym - uznał SN. Poza cechami "stanu wyjątkowego" biuro analiz SN oceniło, że przepisy ustawy stawiają "dobrostan osób sprawujących aktualnie władzę" ponad prawami innych jednostek. Poza władzami państwa projekt wywyższa także organizacje kościelne, co dyskryminuje inne zgromadzenia. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Co wprowadza nowelizacja ustawy o zgromadzeniach? 

Nowela ustawy przewiduje m.in. możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu. Przewiduje ona też, że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Zgodnie z nowelą wojewoda będzie mógł wydać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez trzy lata z rzędu. W myśl nowych przepisów, organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

Więcej o: