Korupcja w GDDKiA. Są zwolnienia. Jeden członek rodziny był wykonawcą danej usługi, a drugi wybierał wykonawcę

• Trzy osoby zwolniono z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad• To pokłosie kontroli NIK - stwierdziła łamanie zasad polityki antykorupcyjnej• W łódzkim oddziale do wykonania usług pracownicy wybierali krewnych

Trzy osoby zostały zwolnione z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wyniku wewnętrznej kontroli, zarządzonej po raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy stwierdzili m.in. łamanie zasad polityki antykorupcyjnej. Stanowiska stracili Kierownik Rejonu i Kierownik Zespołu Technicznego w oddziale GDDKiA w Nowym Targu oraz dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji. O sprawie donosi RMF FM.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w Łodzi. Zdarzały się przypadki, gdy jeden członek rodziny był wykonawcą danej usługi, a drugi wybierał wykonawcę. Poza tym inni pracownicy oddziału wykonywali zlecenia dla firm, które wygrywały ogłaszane przez nich przetargi. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na sposób rozliczania paliwa oraz brak procedur ratowniczych na trasach. W związku z nieprawidłowościami NIK wystąpiła o odwołanie dyrektora łódzkiego oddziału. Sama GDDKiA w czasie swojej wewnętrznej kontroli stwierdziła, że "nie było tam żadnych korupcyjnych zastrzeżeń".