Słynna szkoła zyska imię Lecha Kaczyńskiego. Bo "bardzo przyczynił się do propagowania idei"

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ma nosić imię Lecha Kaczyńskiego To wynik sejmowego głosowania nad uchwaleniem nowelizacji ustawy Za nowelą głosowało 229 posłów, 167 było przeciw, 40 się wstrzymało

Sejm uchwalił dziś nowelizacje ustawy, która przewiduje zmianę nazwy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Słynna uczelnia będzie nosić imię "Prezydenta Lecha Kaczyńskiego". "Lech Kaczyński bardzo przyczynił się do propagowania idei szkoły, zwłaszcza u jej początków" - napisano w uzasadnieniu. Zanim nastąpi zmiana, nowelizacja trafi do Senatu, ale niemal pewne jest, że również izba wyższa przegłosuje proponowaną zmianę. 

Dowiedz się więcej:

Czym jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej?

KSAP to uczelnia działająca od początków lat 90. Decyzję o jej utworzeniu podjął premier Tadeusz Mazowiecki. Do jej zadań należy kształcenie przyszłych urzędników służby cywilnej oraz wyższych urzędników administracji państwowej. Szkoła wyłączona jest z systemu szkolnictwa wyższego, podlega prezesowi Rady Ministrów. 

Więcej o: