Słynna szkoła ma zyskać imię Lecha Kaczyńskiego. "Bardzo przyczynił się do propagowania idei"

• "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej"• To pierwszy punkt porządku dzisiejszych obrad Rady Ministrów• Ustawa przewiduje m.in. nadanie uczelni imienia Lecha Kaczyńskiego

Dziś Rada Ministrów ma obradować nad zmianą ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Przewiduje ona zmianę nazwy uczelni i nadanie jej imienia "Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego". "Lech Kaczyński bardzo przyczynił się do propagowania idei szkoły, zwłaszcza u jej początków" - napisano w uzasadnieniu.

Dowiedz się więcej:

Czym jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej?

KSAP to uczelnia działająca od początków lat 90. Decyzję o jej utworzeniu podjął premier Tadeusz Mazowiecki. Do jej zadań należy kształcenie przyszłych urzędników służby cywilnej oraz wyższych urzędników administracji państwowej. Szkoła wyłączona jest z systemu szkolnictwa wyższego, podlega prezesowi Rady Ministrów. 

Więcej o: