Dostęp do danych, przeszukania, kontrola cudzoziemców. Prezydent podpisał kontrowersyjną ustawę PiS

1. Andrzej Duda podpisał dziś ustawę PiS od działaniach antyterrorystycznych 2. Ustawa zwiększa uprawnienia służb, m.in. w zakresie przeszukań i inwigilacji

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś dziewięć ustaw. Jedną z nich jest ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. 

Dowiedz się więcej:

Jakie uprawnienia dostaną służby?

  • Prowadzenia przeszukań i zatrzymań przez całą dobę
  • Natychmiastowego wydalania cudzoziemców, którzy stanowią zagrożenie. 
  • Zatrzymywania na 14 dni osób podejrzewanych o zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa przed postawieniem zarzutów
  • Czasowego zamknięcia granic
  • Zawieszenia imprez masowych i wystąpień publicznych
  • Wprowadzenia kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców podejrzewanych o działalność terrorystycznych na 3 miesiące, bez zgody sądu
  • Dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową oraz do baz danych prowadzonych przez instytucje państwa
  • Uprawnienie do wykonania strzału snajperskiego
  • Unieszkodliwianie lub przejmowanie dronów

Jakie poprawki przepadły w Sejmie?

Sejm nie przyjął m.in. poprawki zakładającej sądowy nadzór nad kontrolą operacyjną cudzoziemców czy dotyczących usuwania odcisków palców, wizerunków twarzy cudzoziemców i ich profili DNA, gdy okażą się nieprzydatne i niezwiązane ze sprawą terrorystyczną, uzyskiwania zgody sądu przez szefa ABW na dostęp do danych wrażliwych - m.in. o pochodzeniu, poglądach politycznych, religii, przynależności związkowej, stanie zdrowia, nałogach czy życiu seksualnym.

Jak będą koordynowane służby?

Szef ABW w celu zapobiegania zamachom będzie koordynował czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dlaczego opozycja krytykowała ustawę?

Opozycja i organizacje społeczne krytykowały tryb pracy nad ustawą i jej zapisy, m.in. dotyczące wolności zgromadzeń, blokowania treści w internecie, testów bezpieczeństwa systemów informatycznych, cudzoziemców i braku nadzoru sądu nad działaniami ABW.

Więcej o: