Parlament Europejski uchwali dzisiaj rezolucję w sprawie Polski. Co to może oznaczać dla naszego kraju?

Dzisiaj europosłowie będą głosować nad rezolucją wzywającą polski rząd do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co to jest rezolucja i co może ona oznaczać dla Polski - wyjaśniamy

1. Co to jest rezolucja Parlamentu Europejskiego?

Rezolucja to po prostu opinia europarlamentu, czyli organu prawodawczego Unii Europejskiej. Jest wskazówką dla instytucji unijnych, państw należących do Unii Europejskiej lub dla innych krajów.

Rezolucja do niczego jednak nie zmusza. Państwa nie mają obowiązku się do niej zastosować. Tym różni się rezolucja PE od aktów prawnych Komisji Europejskiej, które są zobowiązujące dla wszystkich państw i obywateli UE.

2. Jakie mogą być konsekwencje dla Polski?

Uchwała europarlamentu wzmocni międzynarodową presję na polskie władze w sprawie ich postępowania wobec Trybunału Konstytucyjnego.

W rezolucji ma się też znaleźć apel do Komisji Europejskiej o podjęcie natychmiastowych działań, które zapewnią wykonanie orzeczeń TK w Polsce. Komisja może (ale nie musi) wysłać do Warszawy ostrzeżenie. A później - nawet postawić wniosek o zawieszenie naszemu krajowi prawa  głosu w Unii Europejskiej.

3. W jakich sprawach europarlament przyjmuje rezolucje?

Są to bardzo różne tematy. W marcu zeszłego roku europarlament przyjął rezolucję, w której zaapelował do władz Rosji o zwrócenie Polsce wraku tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku. We wrześniu 2015 r. europosłowie w rezolucji wezwali do podziału uchodźców między kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Innym razem europarlament wezwał Rosję do uwolnienia Nadii Sawczenko i potępił naruszenie niepodległości Ukrainy. Z kolei w lutym tego roku zaapelował do wszystkich krajów UE o uznanie niepodległości Kosowa.

4. W jaki sposób rezolucje są uchwalane?

Parlament Europejski przyjmuje rezolucje zwykłą większością głosów, czyli za przyjęciem musi głosować więcej europosłów niż przeciw. Z reguły uchwalenie rezolucji jest wynikiem porozumienia niektórych partii w europarlamencie.

W sprawie dzisiejszej rezolucji, przypuszczalnie doszło już do porozumienia pomiędzy największymi frakcjami w PE. Dlatego nawet gdyby wszyscy polscy europosłowie głosowali przeciw tej opinii, ich głosy nie są w stanie przeważyć i spowodować odrzucenie rezolucji.

5. Czy rezolucje odnoszą skutek?

Rezolucja ma głównie znaczenie polityczne. Służy wywarciu presji na kraje, tak aby podjęły działania zgodne z życzeniami europarlamentu. W praktyce, często rezolucje nie odnoszą żadnych skutków.

Np. rezolucja wzywająca do podziału uchodźców nie przyniosła faktycznego rezultatu  - po prostu wiele europejskich rządów jest przeciwnych temu pomysłowi. Podobnie w przypadku rezolucji dotyczącej Kosowa - Hiszpania i Słowacja wciąż nie chcą uznać jego niepodległości.

Podstawowe fakty o Trybunale Konstytucyjnym, które każdy obywatel powinien znać [QUIZ]

Kto powołuje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Sprawdź! Rozwiąż QUIZ

Więcej o: