Czym jest list żelazny? W jakich sytuacjach jest wydawany? Wystąpił o niego Sebastian Majtczak

W środę adowkat Sebastiana Majtczaka wystąpił o wydanie listu żelaznego dla jego klienta, który jest poszukiwany listem gończym w sprawie tragedii na autostradzie A1. Co oznacza wydanie listu żelaznego? Jakie warunki musi spełnić oskarżony, by go otrzymać?

List żelazny jest specjalnym dokumentem, który daje gwarancję dla oskarżonego na pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej. W zamian dana osoba zobowiązuje się odpowiadać w procesie z tak zwanej wolnej stopy - czyli na rozprawy udaje się sama, z wolności, a nie jest doprowadzana z aresztu. 

Zobacz wideo Ku przestrodze. Lubuska policja pokazała niebezpieczne wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów na przejściach

List żelazny - w jakich sytuacjach jest przyznawany? O list wystąpił adwokat Sebastiana Majtczaka

List żelazny wydawany jest zazwyczaj w sytuacjach, w których nie ma możliwości przymusowego doprowadzenia oskarżonego do sądu. Zwykle chodzi o przypadki, w których oskarżony znajduje się poza granicami kraju, przebywa w nieznanym miejscu lub występuje brak możliwości ściągnięcia go na terytorium jurysdykcji polskich sądów, czyli np. w przypadku niemożności ekstradycji. 

W takiej sytuacji jest właśnie Sebastian Majtczak, kierowca bmw, który jest oskarżony w sprawie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęły trzy osoby - małżeństwo i ich pięcioletni syn. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna ma przebywać w Dominikanie, z którą Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycję podejrzanych. 

Wydanie listu żelaznego jest odbierane jako "pragmatyzm ustawodawcy". W zamian za możliwość przeprowadzenia postępowania z udziałem oskarżonego, gwarantuje się mu jednak wolność do czasu wydania przez sąd prawomocnego wyroku.

Jakie są warunki wydania listu żelaznego?

List żelazny wydawany jest przez sąd okręgowy. Zgodnie z art. 282, wydawany jest tylko wtedy, gdy oskarżony spełni trzy podstawowe warunki:

  • będzie stawiał się w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym będzie stawiał się także na wezwanie prokuratora;
  • nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju;
  • nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

Często wydanie listu żelaznego uzależnione jest od poręczenia majątkowego. Jeśli oskarżony naruszy warunki wydania listu, sąd może go wycofać.

Ponadto, zgodnie z Kodeksem postępowania karnego:

  • W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu.
  • Udział prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie wydania listu żelaznego jest obowiązkowy.
  • Wydając list żelazny, sąd uchyla tymczasowe aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.
Więcej o: