Komunikat MSZ ws. wyborów. Za granicą powstanie osiem dodatkowych obwodów głosowania

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o powołaniu nowych obwodów głosowania w ośmiu europejskich miastach. Dodatkowe obwody mają zwiększyć liczbę punktów do głosowania o nawet 30 proc. względem poprzednich wyborów przeprowadzonych w 2019 r.

Według najnowszego komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 30 września br. w życie weszły zmiany dokonane w rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych ws. obwodów głosowania za granicą. Nowe przepisy dot. zwiększenia liczby obwodów głosowania w kilku europejskich miastach.

Zobacz wideo Na kogo głosować? ORB przedstawia program Lewicy

MSZ: Polacy skorzystają z blisko 30 proc. większej liczby obwodów głosowania za granicą niż w 2019 r.

"Nowelizacja tworzy nowe obwody głosowania w tych okręgach konsularnych, w których jest to zasadne ze względu na zwiększone zainteresowanie wyborców zgłoszeniem się do spisów sporządzanych przez konsulów" - brzmi treść komunikatu opublikowanego na stronie MSZ. Na dodatkowy obwód głosowania mogą liczyć mieszkańcy Manchesteru, Bedfordu, Amsterdamu, Lizbony, Hamburga, Dortmundu, Stuttgartu i Zurychu.

Według MSZ nowelizacja zwiększy globalną liczbę obwodów głosowania za granicą w tegorocznych wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym do 410. Oznacza to wzrost o blisko 30 proc. w stosunku do liczby globalnych obwodów głosowania wyznaczonych przy okazji wyborów w 2019 r. "Wejście w życie nowelizacji umożliwi wyborcom rejestrowanie się przez 'e-Wybory' w spisach sporządzanych dla nowo utworzonych obwodów" - informuje MSZ.

Wniosek o głosowanie w wyborach za granicą. Kluczowy termin mija już wkrótce

Możliwość oddania głosu za granicą przysługuje każdemu wyborcy, który przebywa poza granicami kraju i został ujęty w spisie wyborców sporządzanym przez konsula. W obwodzie głosowania za granicą można wyrazić swoją wolę również za sprawą zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców należy złożyć do konsula w terminie do 10 października br. Dokumenty można przesłać zarówno za pośrednictwem usługi "e-Wybory", w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście lub korespondencyjnie), jak i poprzez przesłanie ich skanu lub fotografii na adres poczty elektronicznej konsula. Dokładne wytyczne związane ze składaniem wniosku znajdują się na stronie gov.pl.

Więcej o: