Arcybiskup Grzegorz Ryś został kardynałem. Wcześniej mówił: Święty Kościół jest w ruinie

Papież na placu św. Piotra przewodniczył konsystorzowi publicznemu, na którym mianował 21 kardynałów, a tym abpa Grzegorza Rysia. Franciszek w homilii powiedział, że Kolegium Kardynalskie powinno przypominać orkiestrę symfoniczną, reprezentującą symfoniczność i synodalność Kościoła.

Papież zauważył, że symfonia żyje dzięki umiejętności kompozycji barw różnych instrumentów, a każdy z nich wnosi swój wkład. "Różnorodność jest konieczna, jest niezbędna. Ale każdy dźwięk musi przyczyniać się do wspólnego projektu. W tym celu fundamentalne jest wzajemne słuchanie. Każdy musi słuchać innych". Dodał, że papież, dyrygent tej orkiestry, musi słuchać bardziej niż ktokolwiek inny.

Franciszek nawiązał do rozpoczynającego się we środę Ogólnego Synodu Biskupów, pod hasłem "Ku Kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo, misja". Również w sobotę o 18.00 z udziałem papieża na placu św. Piotra rozpocznie się przedsynodalne, ekumeniczne czuwanie modlitewne. Przybyli na nie licznie hierarchowie i reprezentanci innych Kościołów i wyznań.

Zobacz wideo Robert Biedroń potępia apele partii politycznych o kościelne poparcie w wyborach

Oprócz Grzegorza Rysia birety kardynalskie otrzymali arcybiskupi pochodzący z różnych krajów świata, między innymi Argentyny, Włoch, Francji czy Kolumbii. Po zakończeniu konsystorza, nowi purpuraci będą przyjmowali wizyty wiernych, kardynał Grzegorz Ryś - w Auli Błogosławieństw, znajdującej się nad wejściem do bazyliki św. Piotra. 4 października o godz. 9.00 na placu św. Piotra nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem i innymi kardynałami mszę świętą otwierającą obrady XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. 

Wcześniej, w czwartek 28 września, Grzegorz Ryś, jeszcze jako arcybiskup, odprawił mszę w bazylice watykańskiej przy grobie Jana Pawła II. Jak mówił w jej trakcie, "każdy się stara, każdy pracuje, a każdy widzi zerowe owoce swojej pracy. Czyż nie dlatego, że nie ma jedności? Czyż Pan nie powiedział, że świat uwierzy, jak zobaczy w nas jedno? Skoncentrowani na swoich własnych kościelnych wewnętrznych interesach, pożytkach, nie patrzymy na to, że Dom Pana - jeden wielki, święty Kościół jest w ruinie" - powiedział nowo mianowany kardynał, cytowany przez TVN24.

Kim jest kardynał Grzegorz Ryś?

Urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Studiował na Wydziale Teologicznym oraz na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Ukończył też Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. W 1994 roku obronił doktorat, a w 2000-ym - habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

W Konferencji Episkopatu Polski od 2011 roku przewodniczył przez dwie kadencje Zespołowi do spraw Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP. Wraz z Zespołem powołał Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów, zorganizował Kongresy Nowej Ewangelizacji między innymi w Kostrzynie - o ewangelizacji i w Warszawie - o parafii, a także rekolekcje dla Polonii w Niemczech, Francji, Anglii i dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych. Na czas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku powołał w Krakowie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji.

Jako biskup pomocniczy krakowski wraz z Sekretariatem do spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, któremu przewodniczył, zainicjował wiele wydarzeń ewangelizacyjnych, jak: Forum Nowej Ewangelizacji "CCC - Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu" w 2013 roku, czy "Jestem! W Hucie" w 2015-tym. W 2018 roku jako delegat KEP wziął udział w XV Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania". Zorganizował biblijną pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która zaowocowała powołaniem Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. W Łodzi odbywa się Ekumeniczna Droga Światła i Ekumeniczna Droga Krzyżowa. Wprowadził w archidiecezji diakonat stały, powołał Szkołę Katechistów, Międzynarodowe Diecezjalne Seminarium Misyjne dla nowej Ewangelizacji Redemptoris Mater i przyjął w Łodzi przeniesione z Krakowa Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń.

W czerwcu 2020 został mianowany przez papieża Franciszka administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej, a w października tego samego roku - administratorem apostolskim sede vacante. Był nim do 11 lutego 2021.

W 2018 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył arcybiskupa Grzegorza Rysia Złotym Krzyżem Zasługi. Rok później duchowny został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego przyznanym przez Towarzystwo Jana Karskiego.