Szef NIK Marian Banaś zawiadamia prokuraturę w związku działaniami Elżbiety Witek

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek - poinformowało RMF FM. Zdaniem szefa NIK Witek swoimi zaniechaniami doprowadziła do pozbawienia Izby możliwości działania i podejmowania decyzji.

Marian Banaś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Elżbietę Witek. Jak poinformowało RMF FM,  zdaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli marszałkini Sejmu specjalnie pozostawiała bez odpowiedzi wnioski o uzupełnienie kolegium NIK. Tym samym doprowadziła do bezpośredniego sparaliżowania kluczowej komórki Izby. Zdaniem Banasia polityczka powinna odpowiadać za niedopełnienie obowiązków, czym naraziła na szkodę interes publiczny. 

Zobacz wideo Wspólna konferencja Banasia i Mentzena. "Postulaty zawarte w projekcie zmiany Ustawy o NIK popiera Konfederacja i dlatego stoimy tu razem"

Elżbieta Witek popełniła przestępstwo? Szef NIK złożył zawiadomienie do prokuratury

Według informacji przekazanych w zawiadomieniu ostatni raz marszałkini Sejmu powołała nowych członków gremium w 2020 roku. W związku z tym wraz z początkiem września br. w kolegium brakuje kworum, bo kadencje skończyło trzech członków. Kolegium jest organem niezbędnym m.in. w przypadku zatwierdzania wyników kontroli NIK, w związku z czym, zdaniem Banasia, Elżbieta Witek, która miała celowo doprowadzić do zaniechań, powinna odpowiadać za niedopełnienie obowiązków. 

Marian Banaś miał skierować do Elżbiety Witek 40 wniosków o powołanie członków Kolegium

Łącznie skład Kolegium NIK powinien liczyć 19 członków, jednak od 7 września pozostaje w nim jedynie prezes i dwóch jego zastępców. Początkiem tego miesiąca skończyła się kadencja Małgorzacie Humael-Maciewiczak, radczyni prezesa NIK, dr. Grzegorzowi Walendzikowi, szefowi Delegatury w Kielcach oraz dr. Tomaszowi Sobeckiemu, radcy prezesa i p.o. dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy, a także sekretarza Kolegium NIK. Jak poinformował w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" rzecznik NIK Łukasz Pawelski, od 30 sierpnia 2019 - czyli od początku swojej kadencji - prezes Marian Banaś złożył do marszałkini Sejmu łącznie 40 wniosków o powołanie członków Kolegium, z czego 17 Elżbieta Witek miała skierować do KOP celem zaopiniowania. "Na 40 wniosków Pani Marszałek powołała 7 członków Kolegium" - podkreślał Pawelski. Ostatnie wnioski wpłynęły do Kancelarii Sejmu 19 maja. 

Jeśli sytuacja z początku września będzie trwała dłużej, to konsekwencja będzie oznaczała rzeczywiste i trudne do oszacowania skutki. To np. brak planu pracy NIK na rok następny. Niestety, ostatnie lata pokazały brak szacunku do norm i zasad konstytucyjnych i ustawowych

- podkreślał rzecznik NIK w rozmowie z dziennikiem. 

Więcej o: