Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy. Są w niej normy bezpieczeństwa dot. legionelli

Do stycznia Polska miała czas, aby zastosować unijną dyrektywę w sprawie wody pitnej. Zawiera ona m.in. normy bezpieczeństwa dotyczące występującej w polskich miastach bakterii legionella. Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że w marcu wszczęto w tej sprawie postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski.

W dyrektywie "w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" z grudnia 2020 roku zawarto konkretne parametry dotyczące bakterii legionella. Są one istotne dla prawidłowej oceny ryzyka jej wystąpienia w systemach wodociągowych. 

Zobacz wideo Groźna bakteria w natarciu. Sprawdź, co trzeba o niej wiedzieć

Legionella. Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy ws. wody pitnej

W dyrektywie zawarto niezbędne parametry dotyczące legionelli. Poinformowano również, jakie działania należy podjąć w przypadku przekroczenia określonych wskazań, a także w przypadku wystąpienia pierwszych ognisk choroby. Unijna dyrektywa wprowadza znacznie wyższe parametry jakości wody oraz ocenę ryzyka występowania bakterii od miejsca ujęcia wody do miejsca dostarczania. Według dokumentu państwa członkowskie powinny ocenić ryzyko występowania bakterii krajowych systemach dystrybucyjnych po raz pierwszy do stycznia 2029 roku. Dzięki temu można znacznie ograniczać występowanie legionelli.

W dyrektywie napisano, że "WHO odnotowała, że w Unii Europejskiej bakteria legionella powoduje największe obciążenie dla zdrowia ze wszystkich patogenów przenoszonych przez wodę". Dodano również, że "ocena ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych powinna zatem obejmować między innymi monitorowanie głównie zidentyfikowanych przez państwa członkowskie obiektów priorytetowych, takich jak szpitale, domy opieki, placówki opieki nad dziećmi, szkoły (...)".

Połowa państw członkowskich UE nie wdrożyła dyrektywy dotyczącej bakterii legionella

Rzecznik Komisji Europejskiej w rozmowie z RMF FM przekazał, że "państwa członkowskie miały obowiązek przenieść tę dyrektywę do prawa krajowego i zastosować się do jej przepisów do 12 stycznia tego roku". Polska nie dopełniła tego obowiązku - poinformowała rozgłośnia.

"W związku z tym Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia w związku z niepoinformowaniem o środkach transpozycji w marcu 2023 r." - dodał rzecznik. Według ustaleń dziennikarki RMF FM, Komisja Europejska wszczęła postępowanie w tej sprawie wobec połowy państw należących do UE.

Państwa członkowskie mają też obowiązek informować o wykryciu legionellozy Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które monitoruje przypadki występowania tej choroby. Z informacji przekazanych przez ECDC wynika, że Polska tej powinności dopilnowała.

Więcej o: