Child Alert - dlaczego tak rzadko jest uruchamiany? Od początku istnienia tylko 6 razy. Zawsze zadziałał

Child Alert z ciągu 10 lat funkcjonowania w Polsce był uruchomiony sześć razy, ostatni raz w niedzielę, kiedy zaginęła 11-letnia Wiktoria. Dziewczynka odnalazła się w poniedziałek rano, żyje, jest bezpieczna. Cztery przypadku dotyczyły porwań rodzicielskich. - Za każdym razem alert był skuteczny - podkreśla policja i fundacja Itaka.
Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Child Alert to system alarmowy, który służy do natychmiastowego rozpowszechniania informacji o zaginionym dziecku poprzez różnorodne media: radio, telewizję, Internet oraz telefony komórkowe i reklamy zewnętrzne. Opiera się na skoordynowanym działaniu głównie policji i mediów, które dzięki szybkiej współpracy mogą błyskawicznie dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. - W Polsce działa od 10 lat i został uruchomiony sześć razy. Cztery przypadku dotyczyły porwań rodzicielskich. Za każdym razem Child Alert zadziałał - mówi nam Izabela Jezierska-Świergiel z fundacji Itaka, która zajmuje się zaginionymi ludźmi.

Child Alert. W ciągu 10 lat uruchomiono go sześć razy. Zawsze zadziałał

Po raz pierwszy Child Alert uruchomiono w listopadzie 2015 roku, kiedy zaginął trzyletni Fabian - chłopca uprowadził ojciec. W marcu 2019 roku została porwana 3-letnia Amelia z Białegostoku, wraz z mamą - za to porwanie również odpowiadał ojciec dziecka. Trzylatka i jej mama odnalazły się całe i zdrowe po niecałej dobie od uruchomienia Child Alert. W styczniu 2020 roku system uruchomiono, kiedy zaginęła 10-letnia Maja z Wołczkowa pod Szczecinem. Dziecko odnalazło się całe i zdrowe w Niemczech - uprowadził je mężczyzna notowany wcześniej za porwania dzieci w Wielkiej Brytanii.

Miesiąc później, w lutym 2020 roku, policja ponownie uruchomiła Child Alert - tym razem poszukiwano 10-letniego Ibrahima. Alert odwołano po tym, jak służby belgijskie poinformowały oficjalnie, że życiu i zdrowiu chłopca nic nie zagraża niebezpieczeństwo - był w Belgii pod opieką ojca. W listopadzie 2022 roku z Oświęcimia zniknęła pięcioletnia Mia, córka zamordowanej 26-latki. Dziewczynkę uprowadził ojciec. Ingebrigt G. został zatrzymany przez duńskich funkcjonariuszy na autostradzie w Kopenhadze. Jechał volkswagenem na oświęcimskich numerach rejestracyjnych, na tylnym siedzeniu była pięcioletnia córka Norwega i Polki. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa byłej partnerki i uprowadzenia dziecka. Po raz szósty Child Alert uruchomiono w niedzielę za 11-letnią Wiktorią z Sosnowca. Ona również odnalazła się po kilkudziesięciu godzinach poszukiwań.

Dlaczego tak rzadko jest uruchamiany? Na podstawie doświadczeń innych krajów, które wcześniej korzystały z Child Alert, wynikało, że jeśli coś jest za często uruchamiane, to ludziom powszednieje i nie reagują w taki sposób

- wyjaśniała mł.insp. Małgorzata Puzio-Broda z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji w "Faktach" TVN. Przyznała, że policjanci odczuwają satysfakcję z odnalezienia dziecko, bo każdorazowe włączenie systemu generuje duże emocje.

Służby przygotowują specjalny komunikat, w którym podawane są najistotniejsze szczegóły dotyczące zarówno zdarzenia, jak i poszukiwanego dziecka. Komunikat trafia do mediów w Polsce i za granicą. Child Alert trwa 12 godzin. Te liczone są od momentu rozesłania komunikatu o zaginionym dziecku. Zaraz po rozesłaniu komunikatu uruchamiany jest telefon alarmowy 995, który pozwala na natychmiastowy kontakt z policją, w celu podania istotnych informacji dotyczących zaginionego dziecka. 

Kiedy można uruchomić Child Alert? Kto za to odpowiada?

Kiedy dziecko zostaje zgłoszone jako zaginione, policja przystępuje do analizy okoliczności zaginięcia w kontekście spełnienia ściśle określonych kryteriów uruchomienia systemu Child Alert. Wśród nich są między innymi: kryterium wieku - osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18. roku życia, możliwość popełnienia przestępstwa - istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności lub jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone oraz uzyskanie zgody rodzica -  uzyskanie pisemnej zgody od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu.

Jeśli wszystkie kryteria zostaną spełnione, wówczas naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP, będący zarazem szefem Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych (CPOZ), podejmuje decyzję o aktywacji Child Alert. Wniosek o włączenie alertu może być złożony przez jednostkę prowadzącą poszukiwania. Child Alert jest jedynie narzędziem wsparcia dla poszukiwań zaginionych dzieci. Jeśli mimo aktywacji systemu dziecko nie zostaje odnalezione, nie oznacza to zakończenia akcji. Policja nadal podejmuje działania zmierzające do odnalezienia zaginionego dziecka, zgodnie z określonymi procedurami i wytycznymi. Ponadto Child Alert nie ogranicza się tylko do przypadków zaginięcia małych dzieci. Uruchamiany jest także w przypadku zniknięcia nastolatków, kiedy podejrzewa się, że ich życie lub bezpieczeństwo może być zagrożone. Child Alert może być uruchomiony także w celu intensyfikacji działań poszukiwawczych. 

***

Więcej o: