Child alert odwołany. W Polsce użyto go zaledwie kilka razy. Kiedy można go uruchomić?

W niedzielę polska policja po raz szósty skorzystała z Child Alertu. Czym jest system, który od lat pomaga w poszukiwaniach zaginionych dzieci i nastolatków? Kiedy policja może z niego skorzystać?

Pierwszy system Child Alert został uruchomiony w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych po poszukiwaniach 9-letniej Amber Hagerman. Dziewczynka została uprowadzona i brutalnie zamordowana. Niemal cała społeczność stanu Teksas, z którego pochodziła dziewięciolatka, zaangażowała się w akcję poszukiwawczą. To tragiczne wydarzenie zainspirowało techników i służby do stworzenia programu, który polega na społecznym alarmie w sytuacjach zaginięcia dzieci, szczególnie jeśli istnieje obawa o ich życie.

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Co to jest Child Alert. Na czym polega ten system?

Child Alert jest systemem alarmowym, który służy do natychmiastowego rozpowszechniania informacji o zaginionym dziecku poprzez różnorodne media, najczęściej radio, telewizję, Internet, telefony komórkowe i reklamy zewnętrzne. Rozwiązanie to opiera się na skoordynowanym działaniu głównie policji i mediów, które dzięki szybkiej współpracy mogą błyskawicznie dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Służby przygotowują specjalny komunikat, w którym podawane są najistotniejsze szczegóły dotyczące zarówno zdarzenia, jak i poszukiwanego dziecka. Komunikat trafia do mediów w Polsce i za granicą. Child Alert trwa 12 godzin. Te liczone są od momentu rozesłania komunikatu o zaginionym dziecku. Zaraz po rozesłaniu komunikatu uruchamiany jest telefon alarmowy 995, który pozwala na natychmiastowy kontakt z policją, w celu podania istotnych informacji dotyczących zaginionego dziecka. 

Kiedy można uruchomić Child Alert? Kto za to odpowiada?

Kiedy dziecko zostaje zgłoszone jako zaginione, policja przystępuje do analizy okoliczności zaginięcia w kontekście spełnienia ściśle określonych kryteriów uruchomienia systemu Child Alert. Wśród nich są między innymi:

  • kryterium wieku - osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18. roku życia;
  • możliwość popełnienia przestępstwa - istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności lub jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone;
  • uzyskanie zgody rodzica -  uzyskanie pisemnej zgody od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu.

Jeśli wszystkie kryteria zostaną spełnione, wówczas naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP, będący zarazem szefem Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych (CPOZ), podejmuje decyzję o aktywacji Child Alert. Wniosek o włączenie alertu może być złożony przez jednostkę prowadzącą poszukiwania.

Warto podkreślić, że Child Alert jest jedynie narzędziem wsparcia dla poszukiwań zaginionych dzieci. Jeśli mimo aktywacji systemu dziecko nie zostaje odnalezione, nie oznacza to zakończenia akcji. Policja nadal podejmuje działania zmierzające do odnalezienia zaginionego dziecka, zgodnie z określonymi procedurami i wytycznymi. Ponadto Child Alert nie ogranicza się tylko do przypadków zaginięcia małych dzieci. Uruchamiany jest także w przypadku zniknięcia nastolatków, kiedy podejrzewa się, że ich życie lub bezpieczeństwo może być zagrożone. Child Alert może być uruchomiony także w celu intensyfikacji działań poszukiwawczych.

Child Alert w Polsce

Obecnie Child Alert działa w 11 krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Holandia, Wielka Brytania i Czechy, a także w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Jest to innowacyjny system, który wykorzystuje współpracę społeczeństwa i służb policyjnych do ratowania życia i zdrowia dzieci w krytycznych sytuacjach. Doświadczenia wielu krajów dowodzą, że w przypadkach wykorzystania tego systemu, wiele zaginięć kończy się pozytywnie, czyli odnalezieniem dziecka. Od momentu wdrożenia Child Alert w Polsce został uruchomiony sześć razy: w kwietniu i listopadzie 2015, w marcu 2019, w lutym 2020, w listopadzie 2022, Wszystkie poszukiwane za jego pośrednictwem osoby zostały odnalezione. Ostatni Child Alert został ogłoszony w 2023 r.

5 sierpnia koło godziny 19:00 11-letnia Wiktoria wyszła z domu przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu (województwo śląskie). Nieco ponad dobę od wyjścia dziewczynki z domu policja uruchomiła Child Alert. W komunikacie podano rysopis 11-latki. O odwołaniu alertu poinformowała Komenda Główna Policji w poniedziałek 7 sierpnia. - Dziecko żyje, a jeśli chodzi o jej stan zdrowia, są to dane wrażliwe, których nie możemy przekazać ze względu na dobro dziecka. Dziewczynka została odnaleziona dzisiaj przed 30 minutami - mówiła po godzinie 7:00 rzeczniczka policji w Sosnowcu asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska.

Więcej o: