Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Ten dokument jest niezbędny, by otrzymać pieniądze

Osoby, które urodziły się pomiędzy 1948 a 1969 rokiem, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Jest jednak kilka warunków, które muszą spełnić, aby otrzymać takie świadczenie. Sprawdź, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które urodziły się pomiędzy 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1969 roku, mają prawo do wcześniejszej emerytury. Dotyczy to jednak tylko niektórych pracowników z konkretnych grup zawodów. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać ze świadczenia. Na jakich zasadach ZUS wypłaca pieniądze?

Zobacz wideo Liczba urodzonych dzieci w Polsce spada na łeb na szyję

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie warunki trzeba spełnić?

Według Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. o wcześniejsze świadczenie emerytalne mogą ubiegać się osoby, które w ciągu swojego życia wykonywały prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia, o znacznym stopniu uciążliwości lub trudniły się zawodami wymagającymi od nich wysokiej sprawności psychofizycznej. Do takich prac należą m.in. praca pod ziemią, przy produkcji ołowiu i kadmu, czy też praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Konkretne warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem przedstawił na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy wydawaniu decyzji ZUS bierze pod uwagę tylko wnioskodawców, którzy:

  • osiągną odpowiedni wiek emerytalny;
  • posiadają udokumentowany odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat);
  • osiągną wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach;
  • nie są członkami OFE albo zrzekli się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Aby zatrudnienie zostało uznane za pracę w szczególnych warunkach, pracodawca musi dokonać specjalnego wpisu w świadectwie pracy osoby zatrudnionej. Warto pamiętać, że nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia uprawnia wnioskodawcę do otrzymania wcześniejszego świadczenia. Wykaz prac, które pozwalają na przejście na wcześniejszą emeryturę, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wcześniejsza emerytura. Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć?

Do otrzymania wcześniejszej emerytury niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można złożyć go online lub osobiście w placówce ZUS. Niezbędne jest także dołączenie do niego dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach czy zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym. Oprócz tego niezbędny będzie także dokument, który potwierdzi wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez wnioskodawcę nie tylko w okresach zatrudnienia, ale także ubezpieczenia.

Więcej o: