Jak poprawić wyniki matury 2023? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Czasu coraz mniej

Już niedługo absolwenci liceum zmierzą się z maturą poprawkową. Egzaminy mają odbyć się w sierpniu. Uczniowie najliczniej przystąpią do poprawy matury z matematyki.

Zbliża się ważny termin dla absolwentów, którym nie powiodło się na tegorocznych maturach. Uczniowie wciąż mają szansę poprawić swoje wyniki podczas egzaminów poprawkowych. Ich terminy wypadają jak co roku w sierpniu.

Zobacz wideo Czy sztuczna inteligencja jest w stanie poradzić sobie z maturą?

Matura poprawkowa 2023. Kiedy uczniowie przystąpią do egzaminu?

Uczniowie, którzy nie uzyskali wyniku powyżej 30 proc. z jednego przedmiotu należącego do obowiązkowych w formie ustnej lub pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Matura pisemna dla wszystkich przedmiotów odbędzie się 22 sierpnia o godz. 9:00. Z kolei egzamin ustny ma odbyć się 21 sierpnia 2023 roku.

Wyniki matury poprawkowej będą dostępne 8 września 2023 roku, dzięki czemu uczniowie będą mogli wziąć udział w rekrutacji na studia. Jak informowaliśmy w artykule niżej, według ustaleń CKE spośród ok. 61 000 osób uprawnionych, wolę przystąpienia do egzaminu poprawkowego zgłosiło 52 319 osób (z czego aż 42 283 zdających zamierza przystąpić do egzaminu z matematyki). 

Matura poprawkowa nie dla każdego. Jakie warunki muszą spełnić uczniowie?

Aby móc przystąpić do matury poprawkowej należy podczas pierwszego terminu matury przystąpić do wszystkich trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz do przynajmniej jednego egzaminu rozszerzonego. Ponadto żaden z egzaminów nie może być unieważniony. Dodatkowo matura poprawkowa przysługuje jedynie uczniom, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu obowiązkowego.

Uczniowie, którzy otrzymali negatywny wynik, powinni w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do matury w terminie poprawkowym. Termin te wypada dokładnie 14 lipca. Dokument powinien być zaadresowany do dyrektora szkoły, w której chcą poprawić egzamin. Najczęściej uczniowie mogą je złożyć w placówce, do której uczęszczali. Szkoła przekazuje deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co umożliwia przystąpienie do terminów poprawkowych.

Więcej o: