Jest wyrok Europejskiego Trybunału ws. sędziego Igora Tulei. Polska naruszyła prawo i musi zapłacić

Wyrok w sprawie dwóch skarg złożonych przez warszawskiego sędziego Igora Tuleyę ogłosił Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Zgodnie z decyzją sędziów za naruszenie prawa do rzetelnego procesu Polska musi zapłacić Tulei łącznie 36 tys. euro.

Sędzia Igor Tuleya skierował do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka łącznie trzy skargi. W czwartek 6 lipca sędziowie orzekli w sprawie dwóch z nich. 

Zobacz wideo W najbliższym czasie dojdzie do reformy immunitetu? Fogiel: Rozmawiamy o tym

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł ws. sędziego Igora Tulei

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok, zgodnie z którym Polska musi zapłacić warszawskiemu sędziemu 30 tys. euro zadośćuczynienia oraz dodatkowe sześć tysięcy euro z tytułu kosztów procesowych. - Europejski Trybunał Praw Człowieka, odnosząc się także do spraw, które toczyły się już wcześniej przed ETPCz, mówi niezmiennie, że Izba Dyscyplinarna pozostawała pod nadmiernym wpływem władzy ustawodawczej i wykonawczej, i że nie była sądem niezależnym - poinformowała reporterka TVN24. Zdaniem ETPCz w sprawie sędziego Tulei doszło do naruszenia m.in. prawa do prywatności, do wolności wyrażania opinii, a także prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu. Wszystkie te prawa należą do przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Sędzia Igor Tuleya złożył do Trybunału w Strasburgu trzy skargi. Czego dotyczyły?

Sędzia Tuleya skierował do ETPCz łącznie trzy skargi. Pierwsza z nich dotyczyła niesłusznie wszczętych przez Izbę Dyscyplinarną siedmiu postępowań dyscyplinarnych przeciwko Tulei. Jego zdaniem dodatkowo polskie władze prowadziły oczerniającą go kampanię, która negatywnie odbiła się na reputacji sędziego. Kolejna skarga została złożona przez Tuleyę po tym, jak w 2020 roku Izba Dyscyplinarna pociągnęła go do odpowiedzialności karnej. Po tym wydarzeniu sędzia domagał się m.in. zbadania, czy izba jest niezależnym sądem w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trzecia skarga trafiła do ETPCz po tym, jak mimo prawomocnego wyroku sądu, który umożliwił Tulei pracę, prezesi warszawskich sądów nie dopuścili go do orzekania.

Sprawa sędziego Igora Tulei

W listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna Sadu Najwyższego, na wniosek prokuratury zadecydowała o odebraniu immunitetu i zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Igora Tuleyę. Izba postanowiła także zawiesić sędziego w czynnościach służbowych, a jego uposażenie zostało obniżone o 25 proc. Tuleya wielokrotnie podkreślał, że Izba Dyscyplinarna jest tworem nielegalnym. Jego zdanie podzielała pozostała część Sądu Najwyższego. W grudniu 2019 roku SN, wskutek wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE, uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. W związku z tym nie mogła być także sądem w rozumieniu prawa krajowego. 14 lipca 2022 roku na skutek nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, po czterech latach działania, Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana. 

Więcej o: