Ptasia grypa u kotów. Ekspert apeluje do właścicieli zwierzą o stosowanie zasad jak przy COVID-19

Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy A/H5N1. Są to działania prewencyjne, aby zapobiec wystąpieniu grypy A/H5N1 u ludzi. Chociaż dotychczas nie odnotowano przeniesienie się tego wirusa ze zwierzęcia na człowieka, to Główny Inspektor Sanitarny zaleca stosowanie zasad sanitarnych.

Profesor Adam Antczak - przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych powiedział IAR, że wirus A/H5N1 byłby bardzo niebezpieczny dla człowieka w przypadku zakażenia się od zwierzęcia.

- Z dotychczasowych informacji wynika, że doszło do zakażenia się kotów poprzez mięso drobiowe - zaznaczył profesor. Według profesora istniała obawa, że doszło do złamania bariery wewnątrzgatunkowej wśród ssaków, czyli kotów, ale jeśli źródłem zakażenia było mięso, to do takiej sytuacji prawdopodobnie nie doszło. Profesor Adam Antczak zaapelował do właścicieli kotów o stosowanie zasad sanitarnych podobnych do covidowych.

Zobacz wideo Czy Polska może zablokować Fit for 55?

W Polsce dotychczas nie zarejestrowano przypadków zakażenia ludzi wirusem grypy typu A/H5N1. "Ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego kota na człowieka jest znikome. Z właścicielami padłych kotów, u których potwierdzono zakażenie A/H5N1 prewencyjnie kontaktują się pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych" - czytamy w komunikacie sanepidu.

W ostatnim czasie służby weterynaryjne zanotowały zwiększoną liczbę przypadków infekcji kotów domowych, przebiegających z objawami oddechowo-neurologicznymi. Zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii, wyniki badań wskazują, że przyczyną tego jest wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N1.

Jak chronić koty przed chorobą? Sanepid wydał zalecenia

Sanepid przygotował ponadto zalecenie dla właścicieli kotów:

  • unikaj bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów,
  • po przyjściu do domu od razu zabezpiecz buty przed dostępem kotów,
  • oczyszczaj obuwie, każdorazowo po powrocie do domu, po przebywaniu w warunkach zewnętrznych, w których mogło dojść do ich zanieczyszczenia ptasimi odchodami,
  • zdezynfekuj powierzchnię, w której stały buty,
  • stosuj rutynowe zasady higieny, takie jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do domu, przed przygotowaniem posiłku,
  • zachowuj warunki higieniczne przy przygotowaniu posiłków dla kotów;
  • w przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego objawów choroby zgłoś się z nim niezwłocznie do lekarza weterynarii,
  • w przypadku pojawienia się niepokojących objawów grypopodobnych - zgłoś się do lekarza,
  • śledź komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Więcej o: