Kiedy będą wyniki z egzaminu ósmoklasisty? Jakie są zasady rekrutacji do szkół średnich 2023/2024?

Dla większości uczniów egzaminy ósmoklasisty dobiegły końca, choć część osób podejdzie jeszcze do testów w terminach dodatkowych. Wszyscy zdający otrzymają swoje wyniki na początku lipca. Wtedy też rozpocznie się ważny etap tegorocznej rekrutacji do szkół średnich.

25 maja zakończył się egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów może już odpoczywać po wyczerpujących testach, a część zdających podejdzie do egzaminów w terminie dodatkowym (12-14 czerwca). Wszyscy ósmoklasiści poznają wyniki na początku lipca i będą wiedzieli, na ile prawdopodobne jest, że dostaną się do swoich wymarzonych szkół średnich.

Zobacz wideo Tusk w Lidzbarku, czyli pomiatanie Morawieckim, rada dla ósmoklasistów, darmowe leki i krowa

Egzamin ósmoklasisty 2023. 3 lipca uczniowie będą znali wyniki. Zostaną udostępnione w internecie

Uczniowie będą mogli zapoznać się ze swoimi wynikami 3 lipca. Zostaną one opublikowane w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Wcześniej dyrektorzy szkół podstawowych przekażą im niezbędne dane - loginy oraz hasła. Uczniowie będą mogli zalogować się na tę platformę także przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Od 6 lipca możliwy będzie odbiór wyników w formie papierowej.

Egzaminacyjne osiągnięcia ósmoklasistów zostaną przedstawione na dwóch skalach: procentowej oraz centylowej. Ta pierwsza pokaże liczbę zdobytych przez ucznia punktów w przeliczeniu na procenty. Z kolei skala centylowa będzie służyć porównaniu wyniku ósmoklasisty z rezultatami reszty zdających. Jeżeli wynik danej osoby na skali centylowej wyniesie np. 60, będzie to oznaczało, że 60 proc. uczniów poradziło sobie tak samo lub gorzej niż ta osoba, a 40 proc. zdających zdobyło więcej punktów.

Dalsza edukacja ósmoklasistów. Zasady rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą miały istotne znaczenie w trakcie rekrutacji do szkół średnich. Podczas rekrutacji uczeń może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Połowa z nich zostanie przyznana na podstawie ocen znajdujących się na szkolnych świadectwach ósmoklasistów oraz innych osiągnięć uczniów. Pozostałe 100 punktów to maksymalny wynik, jaki można otrzymać po przeliczeniu rezultatów z egzaminu ósmoklasisty.

Punkty z języka polskiego oraz matematyki będą mnożone przez 0,35. Oznacza to, że osoba, która zdobyła sto punktów z obu egzaminów, dostanie dzięki temu 70 punktów podczas rekrutacji. W przypadku języka obcego nowożytnego przelicznik jest inny, ponieważ wyniki zdających mnoży się przez 0,3. 100 punktów uzyskane na egzaminie będzie zatem warte 30 punktów w trakcie rekrutacji do szkół średnich.

Więcej o: