Protest pielęgniarek pod Sejmem. ''Stop degradacji i dyskryminacji''

Pielęgniarki z całego kraju zjechały do Warszawy, gdzie protestują przed Sejmem. Domagają się uznawania zdobytych kwalifikacji i wyższych wynagrodzeń. Pielęgniarki przyniosły ze sobą transparenty z napisami: "Stop dyskryminacji! Stop degradacji".

Protest pielęgniarek rozpoczął się o godzinie 11 przed gmachem Sejmu. Pielęgniarki i położne, zwracają uwagę na "palący problem wynagrodzeń, które nigdy nie były adekwatne do poświęceń, jakie niesie za sobą ten zawód". 

- Nie zgadzamy się na dysproporcje skłócające środowisko i brak doceniania wykształcenia i doświadczenia - mówiła otwierając demonstrację Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).

Pielęgniarki uważają, że totalnego chaosu w ich płacach po 1 lipca 2022 roku można było uniknąć, przyjmując w parlamencie poprawki do ustawy przygotowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. W ich ocenie Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych. Z tego powodu Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce.

Zobacz wideo Bolesław Piecha o planowanych 7% PKB na ochronę zdrowia

Jak podkreślają, projekt nowelizacji ustawy jest w całości ich inicjatywą, został przygotowany przez prawników i legislatorów na zlecenie OZZPiP. 

Pielęgniarki podają cztery najważniejsze postulaty

Pielęgniarki informują, że domagają się przynajmniej spełnienia czterech postulatów:

  • Podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej, co wpłynie na wzrost ich zarobków
  • Powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami przez zmianę zapisu "kwalifikacje WYMAGANE" na "kwalifikacje POSIADANE".
  • Gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
  • Zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

Jak tłumaczą, dzięki temu zyskają wyższe zarobki, zmniejszą się różnice w wysokości płac, a także wzmocni się pozycja pielęgniarek w systemie. Pielęgniarki uważają, że dzięki tym zmianom system wynagradzania będzie oparty na obiektywnych elementach.

Więcej o: