Pedofilia w polskim Kościele. Komisja apeluje do ofiar księży. "Konieczność wsparcia i pomocy"

Państwowa Komisja ds. Pedofilii zaapelowała do osób, które były lub mogły być ofiarami księży pedofilów wymienionych na liście opublikowanej przez "Rzeczpospolitą". "Istnieje możliwość zgłoszenia każdej sprawy dotyczącej żyjącego sprawcy" - podkreślono.

W czwartek "Rzeczpospolita" opublikowała listę księży podejrzanych i skazanych za przestępstwa seksualne w czasach PRL. Wynika z niej, że w latach 1944-1989 władze zajmowały się 121 przypadkami wykorzystywania seksualnego, w których doszło lub mogło dojść do wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby związane z Kościołem. Kwerenda archiwalna, którą przeprowadzili dziennikarze "Rz", pokazuje, że duchowni i osoby związane z Kościołem skrzywdziły w tamtym okresie co najmniej 1100 osób. "Faktyczna liczba skrzywdzonych może być nawet kilkukrotnie wyższa, bo ujawniany lub wykrywany jest niewielki procent tego typu przestępstw" - podkreśla dziennik.

Zobacz wideo "Co łaska" za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Lista "Rzeczpospolitej". Komisja ds. przeciwdziałania pedofilii apeluje do ofiar księży

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 zaapelowała w poniedziałek do osób, które mogły być ofiarami sprawców wymienionych na liście "Rzeczpospolitej". Jak zaznacza komisja, wyniki kwerendy zwracają uwagę, że niezbędne jest dokładne zbadanie podobnych przestępstw dokonanych w przeszłości. "To jednocześnie wyraźny głos wskazujący na konieczność wsparcia oraz pomocy osobom, które w dzieciństwie zostały wykorzystane seksualnie" - czytamy.

Komisja przypomina, że zgodnie z ustawą, na mocy której została powołana, istnieje możliwość zgłoszenia każdej sprawy dotyczącej żyjącego sprawcy. Chodzi o sprawy, których karalność przedawniła się, a sprawca nie poniósł odpowiedzialności karnej. "Skierowanie sprawy do Państwowej Komisji doprowadzić może do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. (...) Jeśli zgromadzony materiał potwierdzi słuszność zgłoszenia, to żyjący sprawca zostanie ujawniony opinii publicznej poprzez umieszczenie tej osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym" - tłumaczy Komisja. "Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż służy ochronie kolejnych dzieci przed skrzywdzeniem" - podkreśla.

"Zdajemy sobie sprawę, że krzywdy, których doznały osoby wykorzystane seksualnie w dzieciństwie trudno w jakikolwiek sposób zrekompensować. Wskazanie sprawcy i napiętnowanie czynu mogą jednak stanowić pewne zadośćuczynienie, przywrócić sprawiedliwość" - dodaje Komisja na koniec.

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 przyjmuje zgłoszenia pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, pod numerem tel. 22 699 60 51. Można też pisać na adres: zgloszenie@pkdp.gov.pl. Więcej szczegółów na stronie www.pkdp.gov.pl.

Więcej o: