Egzamin ósmoklasisty 2023. Na początek język polski. Co można mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej?

23 maja rozpocznie się tegoroczny egzamin ósmoklasisty. Na początek uczniowie podejdą do testu z języka polskiego. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez CKE na salę egzaminacyjną będzie można wnieść tylko kilka niezbędnych przedmiotów.

23 maja uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej rozpoczną egzamin ósmoklasisty, który potrwa przez trzy dni. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła zasady, których należy przestrzegać podczas testów. Określono m.in. czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu, rodzaj zadań, które czekają uczniów oraz listę przedmiotów, jakie zdający mogą mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej.

Zobacz wideo Czy w polskiej szkole muszą być oceny? "Można w inny sposób ocenić ucznia niż liczbą"

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie będą mieli 120 minut na wypełnienie arkusza

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut i będzie składał się z dwóch części. Pierwsza to zestaw zadań odnoszących się do fragmentów tekstów, które zostaną podane uczniom. Pytania mają dotyczyć tekstów literackich oraz nieliterackich, czyli np. naukowych bądź publicystycznych. Uczniowie mogą również trafić na pytania dotyczące tekstów ikonicznych oraz zadania sprawdzające wiedzę językową zdających.

Druga część egzaminu z języka polskiego to dłuższa wypowiedź pisemna. Uczniowie będą mogli wybrać jeden z dwóch podanych tematów i napisać, zgodnie ze swoją decyzją, wypracowanie w formie rozprawki lub opowiadania.

Egzamin ósmoklasisty. CKE określiła, co uczniowie mogą zabrać ze sobą na salę egzaminacyjną

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez CKE podczas egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną oraz przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem. Zdający mogą również zabrać ze sobą małą butelkę wody bez etykiety oraz chusteczki higieniczne. Zabronione jest natomiast korzystanie m.in. ze słowników, telefonu, kalkulatora oraz innych urządzeń elektronicznych.

Więcej o: