Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wypada? Jakie są zasady egzaminu dla uczniów szkół podstawowych?

Zbliża się termin egzaminu ósmoklasisty, który zweryfikuje wiedzę uczniów szkół podstawowych. Jest to obowiązkowy egzamin, z którego nie można nie uzyskać zaliczenia, ale jego wynik będzie decydujący przy wyborze szkół średnich. Kiedy wypada egzamin i jakie są jego zasady?

W najbliższym czasie uczniowie staną przed wyzwaniem, jakim jest egzamin ósmoklasisty. Pomimo faktu, że nie są ustalone minimalne progi do uzyskania zaliczenia, wyniki będą znaczące przy wyborze szkół. Zwolnieni z egzaminu będą jedynie laureaci lub finaliści konkretnych olimpiad przedmiotowych ujętych w wykazie. Zwolnienie oznacza uzyskanie maksymalnego wyniku. Pozostali uczniowie już niebawem zmierzą się z zadaniami z obowiązkowych przedmiotów.

Zobacz wideo Sztuczna inteligencja robi zadania z egzaminu ósmoklasisty. "Jestem w szoku"

Kiedy wypada egzamin ósmoklasisty w szkołach?

We wtorek 23 maja rozpocznie się sprawdzian wiedzy z języka polskiego. W środę uczniowie zostaną sprawdzeni z wiedzy matematycznej. W czwartek odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego. W przypadku niedotarcia na egzamin, z uzasadnionej przyczyny, drugi termin jest ustalony na 12,13 i 14 czerwca. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminu ósmoklasisty przystąpią nie tylko uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Sprawdzian wiedzy obejmie również uczniów szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a uczniowie uczęszczali do klasy odpowiadającej VIII klasie pod względem zakresu nauczania. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To oznacza, że aby ukończyć szkołę, należy do niego przystąpić. Nie określono minimalnego wyniku do uzyskania, co sprawia, że egzaminu nie można nie zdać. Uczniowie udowodnią swoją wiedzę w formie pisemnej z trzech przedmiotów. Są nimi język polski, matematyka i język obcy nowożytny, którego uczono się w szkole podstawowej, czyli angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

Zasady obowiązujące uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty

Podczas egzaminu ósmoklasisty w szkole obowiązuje strój galowy. Uczniowie powinni mieć ze sobą czarny długopis. Na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą ich większą liczbę. Dodatkowo na egzaminie z matematyki można mieć ze sobą linijkę. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut. Na rozwiązanie arkusza z matematyki uczniowie mają 100 minut, a egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. Osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie mogły ubiegać się o wydłużenie tego czasu. W tym roku uczniowie poznają swoje wyniki już 3 lipca. Natomiast każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 6 lipca. Zaświadczenie będzie zawierało zarówno wynik procentowy, jak i wynik na skali centylowej z każdego przedmiotu. Wynik procentowy jest odsetkiem punktów, zdobytych przez ucznia za zadania z danego przedmiotu, a wynik centylowy jest odsetkiem liczby ósmoklasistów, których wyniki są takie same lub niższe niż zdającego.

Więcej o: