Matury 2023. Kiedy sesja poprawkowa egzaminów maturalnych? Nie każdy będzie mógł poprawić egzamin

Egzaminy maturalne wciąż trwają, jednak wielu uczniów zapewne zastanawia się, kiedy odbędzie się sesja poprawkowa. Jeśli teraz uczniowie nie zdają egzaminów, za kilka miesięcy będą mieli kolejną szansę. Jest jednak kilka warunków.

4 maja abiturienci rozpoczęli kilkutygodniową sesję egzaminacyjną, która sprawdzi ich dotychczasową wiedzę. Od kilku dni mierzą się z egzaminami pisemnymi, a po nich przyjdzie czas na egzaminy ustne. Jeśli uczeń nie zda egzaminu, może go poprawić w określonym terminie. Musi jednak pamiętać o kilku zasadach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Michalak gośćmi Porannej rozmowy Gazeta.pl (9.05)

Matury 2023. Kiedy sesja poprawkowa?

Matury poprawkowe, dotyczące egzaminów pisemnych odbędą się 22 sierpnia o godz. 9.00, natomiast 21 sierpnia odbędą się poprawkowe egzaminy ustne. Wyniki matur będą dostępne dla uczniów w systemie ZIU od 8 września br. Uczniowie, którzy zdadzą egzaminy, otrzymają wtedy świadectwa maturalne, aneksy do świadectw, niezbędne zaświadczenia i informacje o wszystkich wynikach egzaminów maturalnych. "Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 r." - przekazała CKE.

Matura (zdjęcie ilustracyjne) Język łemkowski na maturze. W tym roku przystąpiły do niego dwie osoby

Poprawkowe egzaminy maturalne. O czym należy pamiętać?

Uczniowie, którzy otrzymali negatywny wynik egzaminu maturalnego, muszą pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników muszą złożyć pisemne oświadczenie informujące, że zamierzają przystąpić do matury w terminie poprawkowym. Powinno być zaadresowane do dyrektora danej szkoły - najczęściej uczniowie mogą je złożyć od razu w placówce. Deklaracja ucznia zostaje wtedy przekazana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2023. Arkusze egzaminu z matematyki Matura 2023. Podczas egzaminu z matematyki wyciekły zdjęcia arkusza

Co ważne, do poprawkowego egzaminu może przystąpić uczeń, który nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego. "Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić wyłącznie absolwent, który przystąpił do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (z zastrzeżeniem pkt D3) oraz nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo części ustnej, oraz żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony" - informuje CKE.

Więcej o: