Matura 2023 a kwalifikacja wojskowa. Co zrobić, jeśli komisja jest w tym samym dniu, co egzamin?

Co powinien zrobić maturzysta wezwany na kwalifikację wojskową, która przypada w tym samym dniu co egzamin maturalny? Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji uspokaja - przed komisją można stawić się w innym, dogodnym terminie.

Kwalifikacja wojskowa zaczęła się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. Każdy, kto dostał wezwanie, ma obowiązek stawić się na komisji w wyznaczonym terminie. Według ustawy o obronie ojczyzny niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną albo przymusowym doprowadzeniem przez policję. Rzecz w tym, że terminy kwalifikacji u części tegorocznych maturzystów i maturzystek pokrywają z terminami egzaminu dojrzałości. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji uspokaja jednak - kwalifikację da się przełożyć na inny dzień.

Zobacz wideo Jakie panują emocje po maturze z języka polskiego? [SONDA]

Policja zachęca maturzystów do podjęcia służby Policja zaprasza maturzystów do służby. Do komunikatu wkradł się błąd

Kwalifikacja wojskowa. Maturzysta może zaproponować dogodny termin 

W informacji CWCR czytamy: "Jeśli zostałeś wezwany na kwalifikację wojskową w dniu twojego egzaminu maturalnego, niezwłocznie powiadom o tym fakcie organ, który wysłał do ciebie wezwanie. Poinformuj o tej sytuacji najbliższe Wojskowe Centrum Rekrutacji - egzamin maturalny to ważna przyczyna, z powodu której nie możesz stawić się przed powiatową komisją lekarską. Znając harmonogram swoich egzaminów maturalnych, zaproponuj nowy termin stawienia się przed komisją".

Lech Wałęsa i Jan Paweł II, 1991 r. (zdjęcie ilustracyjne) Wałęsa wspominał rozmowę z Janem Pawłem II. "Nie udał mi się żart"

Powyższe reguluje rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. "Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej" - głosi paragraf szósty.

Więcej o: