Do kiedy stan zagrożenia epidemicznego w Polsce? Ministerstwo Zdrowia wskazało datę

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji we wtorek 2 maja pojawił się projekt Ministerstwa Zdrowia w sprawie zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Na jaką datę wskazuje rozporządzenie?

Z projektem rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z dokumentu wynika, że zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 roku - czyli od soboty.

Zobacz wideo Cieszyński o zakupie respiratorów: W momencie podpisywania umowy czułem się pewny

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Jest projekt rozporządzenia

"Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

1. Z dniem 1 lipca 2023 r.:

1) odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2) traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028).

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia"

- czytamy w projekcie rozporządzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski przygotował także uzasadnienie tej decyzji.

Kucharski i Lewandowski sprawa w sądzie Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

"Będzie miało pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw"

"Podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego złożony do Ministra Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2023 r., w którym GIS wnioskuje o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie" - czytamy w uzasadnieniu resortu zdrowia. 

Mniejsza zachorowalność na COVID-19, według GIS-u, wynika z tego, że "znaczna część populacji nabyła już odporność w związku z wcześniejszymi zachorowaniami lub na skutek szczepień ochronnych - u tych osób przebieg choroby może być łagodniejszy. Na podstawie wyników IV tury Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19 OBSER-CO (od 14 marca do 26 kwietnia 2022 roku) oszacowano, że 91,1 proc. mieszkańców Polski w wieku 20 lat lub starszych posiadało przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w okresie realizacji IV tury badania. Odsetek pozytywnych wyników badania przeciwciał zależy od stanu zaszczepienia przeciwko COVID-19: obecność przeciwciał (wynik pozytywny) stwierdzono u wszystkich osób, które deklarowały zaszczepienie przeciwko COVID-19 trzema dawkami i u 98,3 proc. osób zaszczepionych dwoma dawkami. Jednocześnie wynik pozytywny stwierdzono u 69,4 proc. osób, które deklarowały w wywiadzie, że nie zostały zaszczepione" - czytamy w opinii GIS.

Roman Giertych i Sławomir Mentzen Mentzen zapytany o to, czy obsługuje firmy powiązane z rządem

Jak dodano, projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej ani nie podlega obowiązkowi przedstawienia go odpowiednim instytucjom UE. "Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu" - uzasadnia minister zdrowia

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Następnie zostanie zaopiniowany i wysłany do komitetów, np. ekonomicznego i społecznego, działających przy Radzie Ministrów. Rozporządzenie ma zostać podpisane przez ministra zdrowia, a na koniec skierowane do ogłoszenia. 

Więcej o: