Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla 200 tys. osób. Kto może zostać wezwany? [ROCZNIKI, ZAWODY]

Na ćwiczenia wojskowe w tym roku powołane zostaną nie tylko osoby z konkretnych roczników, ale też przedstawiciele niektórych zawodów. Kto będzie musiał się stawić? Kto może odroczyć obowiązek? Odpowiadamy.

Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. Pierwotnie termin ten został wyznaczony na od 3 kwietnia do 30 czerwca, jednak Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rozporządzenie i zmieniło datę. Do 390 powiatowych komisji lekarskich zgłosi się łącznie ok. 230 tys. osób. 

Zobacz wideo Ukraińskie załogi szkolone na brytyjskich czołgach Challenger 2

Kwalifikacja wojskowa. Kto dostanie wezwanie na ćwiczenia? [ROCZNIKI]

Z projektu rozporządzenia wynika, że wezwania mogą dostać: mężczyźni urodzeni w 2004 roku, mężczyźni, którzy urodzili się w latach 1999-2003 i nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej, a także osoby, które w latach 2021 i 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, pod warunkiem że okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres ten upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i wnioskowały o zmianę kategorii zdolności. 

Tokio Polski lekkoatleta niepoczytalny? Prokuratura wezwała biegłego. "Są wątpliwości"

To jednak nie koniec. Wezwania na ćwiczenia mogą bowiem dostać także kobiety, które urodziły się w latach 1999-2004 i w roku szkolnym 2022/23 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach przydatnych Siłom Zbrojnym RP (np. medycyna lub weterynaria). Wezwane mogą zostać również osoby, które skończyły 18 lat i ochoczo zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku, w którym kończą 60 lat, o ile nie określono im konkretnej kategorii zdolności do służby wojskowej. 

Wezwania do wojska łącznie otrzymać może 200 tys. osób, choć - jak podkreślało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji - liczba ta niekoniecznie musi zostać w pełni zrealizowana. Oprócz osób, którym nadane zostały przydziały mobilizacyjne, wezwania mogą trafić też do osób bez odpowiedniego przeszkolenia. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś wyjaśniał, że powołanych może zostać maksymalnie 3 tys. takich osób. Na dwudniowe ćwiczenia wezwane mogą zostać osoby ze specjalnością, która w wojsku może okazać się szczególnie przydatna - chodzi m.in. o lekarzy, informatyków, kierowców oraz prawników

Zniszczone tak zwane technicale sił RSF w rejonie stolicy. Tak wygląda podstawowy pojazd bojowy bojówkarzy Przewrót na przewrocie i przewrotem poganiany. Sudan rozdarty

Zasadnicza służba wojskowa w niektórych przypadkach może zostać odroczona. Zrobić to może osoba, która: prowadzi własną kampanię wyborczą (Sejm, Senat, Parlament Europejski, samorząd terytorialny) lub została wybrana do sprawowania funkcji; sprawuje osobiście i bezpośrednio opiekę nad osobą poniżej 16. roku życia lub powyżej 75. roku życia (jeśli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny); edukuje się w szkole ponadpodstawowej wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej; jest wysoko postawionym urzędnikiem w samorządzie terytorialnym (np. wójt, burmistrz), sprawuje stanowisko kierownicze w administracji rządowej. Warto jednak pamiętać, że wymienione wyżej powody odrodzenia mają charakter czasowy i trwają do wygaśnięcia przyczyny. 

Więcej o: