Ordo Iuris publikuje Vademecum katolika. Postuluje religię na maturze i zwrot 3 mld zł Kościołowi

Katarzyna Rochowicz, Wiktoria Beczek
Ordo Iuris opublikowało we wtorek zbiór dokumentów pod nazwą Vademecum katolika. Radykalna organizacja twierdzi, że jest to odpowiedź na potrzeby tysięcy osób, które zgłaszają się do niej w związku z łamaniem ich praw i sumień. W publikacji pojawia się m.in. kwestia zdawania religii na maturze, klauzula sumienia licznych grup zawodowych czy restytucja dóbr kościelnych.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris opublikował we wtorek Vademecum Katolika, publikację opisaną jako "zbiór porad prawnych, które przydadzą się każdemu katolikowi, którego prawa są naruszane". Radykalna organizacja przekonuje, że zgłaszają się do niej tysiące osób "z prośbą o wsparcie dotyczące takich kwestii jak ograniczanie konstytucyjnie gwarantowanej wolności sumienia i wyznania czy ograniczanie dostępu do sakramentów i utrudnianie praktykowania religii". OI twierdzi również, że w ostatniej dekadzie coraz częściej dochodzi do "ataków na chrześcijan, ich miejsca kultu oraz symbolikę religijną". 

Vademecum katolika to tak naprawdę zbiór pomniejszych publikacji:

  • Jak reagować na ataki na symbole religijne?
  • Poradnik dla kapelanów służby zdrowia
  • Jak ustrzec dziecko przed tęczowym piątkiem?
  • Wolność słowa, sumienia i wyznania w miejscu pracy
  • Poradnik dla parafii
  • Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem
  • Propozycje legislacyjne: W kierunku urzeczywistnienia wolności sumienia i religii
  • Jak pochować dziecko nienarodzone?
  • Prawa rodziców w szkole

Na szczególną uwagę zasługuje pozycja z propozycjami legislacyjnymi. Wśród projektów wymieniono m.in. zmianę statusu kapelana szpitalnego i uregulowanie jego posługi - kapelan miałby być członkiem personelu podmiotu leczniczego. Ponadto projekt zakłada nałożenie na placówki obowiązku zapewnienia pomieszczenia na kaplicę szpitalną.

OI postuluje też dodanie religii do wykazu przedmiotów dodatkowych, z których można zdawać pisemny egzamin maturalny. Ma to pozwolić uczelniom prowadzącym wydziały teologiczne i filozoficzne na lepszą weryfikację kandydatów. Organizacja zaznacza, że arkusze egzaminacyjne powinny być opracowane przez komisję złożoną z ekspertów kościelnych. 

Organizacja pochyla się również nad wydatkami z Funduszu Kościelnego w PRL. OI oblicza, że do zwrotu Kościołowi Katolickiemu państwo ma ponad 62 tys. hektarów nieruchomości ziemskich, wartych łącznie 3 701 421 494,82 zł. Organizacja proponuje tu m.in. "restytucja dóbr kościelnych wraz z likwidacją Funduszu Kościelnego". 

W broszurze o klauzuli sumienia opisano kwestię prawa do "sprzeciwu sumienia" lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, oraz prawa pracowników akademickich do wyrażenia przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. W publikacji omawiana jest też kwestia odmawiania wykonania usługi z uwagi na światopogląd, wyznanie lub religię w przypadku przedsiębiorców.

O klauzuli sumienia dla przedsiębiorców pisaliśmy już w kontekście groteskowego stwierdzenia, że hotelarze mają prawo odmówić wynajęcia pokoju z podwójnym łóżkiem parom bez ślubu:

W broszurach znajdują się także m.in. odpowiedzi na pytania: "jak duża jest fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce?" czy wyjaśnienia jak "ustrzec" dziecko przez Tęczowym Piątkiem. "W ostatnich latach liczba ataków na chrześcijan wzrosła diametralnie. Większość okoliczności tych zdarzeń pozostaje nieznana. Wiele ekscesów tego typu nawet nie zostało zgłoszonych do organów ścigania" - twierdzi Ordo Iuris.

Z kolei jeśli chodzi o Tęczowe Piątki, to jest to - ich zdaniem - propagowanie "ideologicznych postulatów". W siedmiostronicowej borszurce, której nie zaktualizowano, czytamy: "W piątek, 29 października 2021 roku stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii skupiające aktywistów ruchu LGBT już po raz szósty zamierza wykorzystać nieokreśloną liczbę polskich szkół do propagowania swoich ideologicznych postulatów, które pod pozorem działań na rzecz tolerancji uderzają bezpośrednio w rodzinę i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, naruszając również konstytucyjną gwarancję ochrony praw osób małoletnich do ochrony przed demoralizacją". Działacze uważają, że dzięki nim zaprzestano tego typu akcji w wielu polskich szkołach.

Zobacz wideo Kidawa-Błońska o wyprowadzeniu religii ze szkół i Funduszu Kościelnym
Więcej o: